Categoriearchief: wereld

Opnieuw records

De Volkskrant meldt dat er weer twee weerrecords gesneuveld zijn. Het eerste betreft de wel erg koude Pinksterdagen dit jaar. Sinds 1951 is het met Pinksteren niet zo koud geweest.  Ik kom daar later  op terug.

pinkster

Bron:  Volkskrant

Het tweede record was dat april 2016 de warmste was wereldwijd ooit gemeten:

april warm

Bron:  Volkskrant

Nu is dat niet zo verwonderlijk, want er was sprake van een uitzonderlijk sterke El Niño waarover op deze plek al vaker geschreven is. Zie bijvoorbeeld hier.  De Volkskrant bericht daar netjes over, met uitleg et cetera. En dat het de warmste april was ooit gemeten is best mogelijk. Maar daar moet je al wat voorzichtiger mee zijn, want die metingen van de wereldtemperatuur zijn niet zo betrouwbaar. Lees over de onbetrouwbaarheid van thermometermetingen en de berekeningen van een gemiddelde wereldtemperatuur hier. Lees verder

John Christy en Roy Spencer: al 25 jaar klimaatkritisch

john roy

Op de foto Roy Spencer (links)  en John Christy, onderzoekers aan de University of Alabama Huntsville. Luis in de pels van wetenschappers, politici en NGO’s die ‘eten’ van de apocalyptische voorspellingen over een wereldklimaat dat aan de kook raakt. Nuchtere wetenschappers die zich niet gek laten maken door andere weenschappers die vooral heilig geloven in computermodellen. Roy en John meten, via satellieten. En verbinden aan die metingen conclusies.

Ze stonden 25 jaar geleden aan de wieg van wat nu breed aanvaard wordt als de beste manier om er achter te komen wat er gebeurt met de temperatuur aan het aardoppervlak. Hieronder ziet u de huidige stand van zaken: de bovenste lijn toont de voorspelling van de gemiddelde temperatuur op aarde met behulp van 102 klimaatmodellen die door het IPCC  gebruikt worden om voorspellingen te doen. De onderste twee lijnen zijn gebaseerd op metingen met weerballonnen en met satellieten. Kijk goed. En denk aan deze grafiek als u zeer binnenkort weer iemand een boude uitspraak hoort doen over het klimaat.

4 2015 model versus meting UAH

De warmte-inhoud van de oceaanbekkens tot 2000m.

De prachtige KNMI-site ClimateExplorer heeft ook data van de warmte-inhoud (heat content) van de oceanen. Althans tot  2 km diepte.  De recente data  zijn zeer compleet en zijn afkomstig van de ARGO floats. Elke Argo-boei zakt naar een diepte van  rond de 2000 meter, om vervolgens snel op te stijgen naar het oppervlak terwijl onderweg voortdurend druk, temperatuur en zoutgehalte worden gemeten. De sonde blijft vervolgens een dag aan de oppervlakte om de gegevens via een satellietverbinding te verzenden naar een grondstation en de satelliet hun koers aan het zeeoppervlak kan bepalen. De sonde zinkt dan weer. Dit wordt elke 10 dagen herhaald. Op deze wijze is een schat van gegevens beschikbaar gekomen.

argo4

Lees verder

What’s on a (climate) man’s mind?

Men gaat er van uit dat vanaf 1880 de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,61 °C is gestegen. In een recente Summary for Policymakers van het IPCC is dat als volgt omschreven: “…the observed change between the average of the period 1850‐1900 and of the AR5 reference period (1986–2005) is 0.61°C (5–95% confidence interval: 0.55 to 0.67°C) [WGI AR5 SPM.E], which is used here as an approximation of the change in global mean surface temperature since pre‐industrial times, referred to as the period before 1750.”

global mean temp giss

Bron: NASA

Grafieken als bovenstaande, in combinatie met de ‘zekerheid’  van het IPCC dat dit grotendeels van antropogene oorsprong is, vormen de basis voor de heftige discussies en polemieken van de afgelopen 2 decennia.  Lees verder

Nogmaals de vlakke temperatuur op aarde

Volkskrantlezer Dick Betlem zag op 28 januari j.l. zijn ingezonden brief geplaatst naar aanleiding van mijn commentaar in de Volkskrant van 22 januari  op het artikel van Michael Persson in dezelfde krant over windenergie. Ik refereerde daarin aan het feit dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 2002 niet meer gestegen is.

temp vk

Betlem noemt een aantal recordjaren volgens NOAA en concludeert daaruit dat ik ongelijk heb. Omdat de brievenrubriek geen plaats is voor een polemiek wil ik hier maar reageren op zijn opmerkingen. Lees verder

Temperatuurverloop en ruimtelijke spreiding

Zoals inmiddels wel bekend wil het na 2000 met de opwarming van de aarde niet zo vlotten. Afhankelijk van de gehanteerde datareeks duurt die stagnatie nu al van 9 (UAH) tot 17 jaar (RSS). Zie hiervoor het bericht van 16 november j.l. Nu is stagnatie wellicht niet de juiste term, want dat zou wijzen op een tijdelijk verschijnsel in een overigens stijgende trend. Die trend wordt door klimaatmodellen wel voorspeld maar niets is zeker in de klimatologie.

temp1

De datareeks van GISS/ NASA die ten grondslag ligt aan bovenstaande grafiek is een middenmoter wat betreft de lengte van de temperatuurstilstand. Het voordeel van de GISS-reeks is dat met behulp daarvan GISS ook interactieve kaartjes aanbiedt op haar website. Lees verder

Hadcrut4: aarde laat al 13 jaar geen opwarming zien

Niet alleen Nederland warmt het al een tijdje niet meer op (zie bericht van 28 december), in de wereld als geheel is de opwarming ook verdwenen lijkt het. Hoe lang het al niet meer opwarmt is afhankelijk van de gebruikte datareeks. Niet alle reeksen geven al data t/m december 2013, maar met Hadcrut4 kunnen we een grafiekje maken:

hadcrut4 temp 2001 2013a

Lees verder

De Bilt al 17 jaar zonder opwarming

Het is eind december en daarom blik ik even terug op de temperatuurontwikkeling in ons land. Voor De Bilt is een fraaie gehomogeniseerde temperatuurreeks voorhanden met maandgemiddelde temperaturen. I. Deze gegevens en nog veel meer kunt u vinden in de formidabele ClimateExplorer van het KNMI.

temp de bilt 1997 2013

In bovenstaande grafiek ziet u het temperatuurverloop in De Bilt van januari 1997 t/m december 2013. De gemiddelde decembertemperatuur van dit jaar is nog niet exact bekend, maar volgens het KNMI zal deze uitkomen op 5,8 °C. Deze waarde heb ik gebruikt om de reeks t/m december 2013 compleet te maken.

Conclusie: De Bilt vertoont al 17 jaar geen opwarming. Sterker nog: er is zelfs sprake van een hele lichte afkoeling. Dat is te zien aan de vergelijking van de lineaire trendlijn, die licht negatief is. Lees verder

Help het wordt steeds warmer deel 2

In het vorige bericht liet ik zien dat het al erg lang niet meer warmer wordt op aarde. Hoe lang die periode is hangt af van de ‘boodschapper’. De kortste periode is die van UAH, University of Alabama Huntsville, die met hun interpretatie van de satellietdata komen op een vlak verloop van de temperatuurtrend van 8 jaar en 9 maanden. Op basis van satellietdata komt RSS  (Remote Sensing Systems) tot een vlakke periode van 17 jaar, meteen de langste periode met een vlakke trend. De data komen van AMSU’s, advanced microwave sounding units, die onderdeel zijn van satellieten die NOAA en NASA in een polaire baan om de aarde laat cirkelen.

noaa 15

NOAA-15 satelliet

Lees verder

Help, het wordt steeds warmer!

Het wordt steeds hardnekkiger. Particulieren, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden misbruiken de klimaatangst die er blijkbaar heerst onder althans een deel van de burgers om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken. Red het klimaat,  daar komt het wel zo’n beetje op neer. Alles is de schuld van de ‘opwarming’, uiteraard geïnitieerd door de mens.

cartoon8

Bron: Josh

Lees verder