Biomassa en de meewerkende politiek


Wie denkt dat het oprichten van biomassacentrales verleden tijd is heeft het mis. Dat is raar, want er zijn veel aanwijzingen dat biomassacentrales schadelijke stoffen uitstoten. Bovendien is biomassa stoken alleen op EU-papier CO2-neutraal. In werkelijkheid veroorzaakt het stoken van biomassa méér uitstoot van CO2 dan het verstoken van steenkool. Bovendien is het zo dat biomassa niet alleen bestaat uit snoeiafval en aardappelschillen, maar voor een aanzienlijk deel uit gekapte bossen.

Van de meer dan 600 geplande biomassacentrales in Nederland hebben vrijwel alle nu de vergunningen van de overheid binnen om te beginnen. Opvallend is dat het vaak wethouders en gedeputeerden van Groen Links zijn die die vergunningen verlenen. Blijkbaar zitten ze gevangen het EU-mantra dat hout stoken CO2-neutraal is. Dat zou alleen maar kunnen als een boom net zo snel volwassen is als de tijd die nodig is om hem te kappen. In werkelijkheid duurt het gemiddeld 50 tot 100 jaar voordat een boom volgroeid is. Die CO2-neutraliteit is dus een leugen, en die leugen wordt ook nog eens gesubsidieerd met belastinggeld.  Bovendien: bomen moet je natuurlijk niet kappen om ze te verstoken in vervuilende centrales.

Rutger Castricum is de volhoudende journalist die al diverse malen via zijn programma De Hofbar het veld in is gegaan om verhaal te halen. De eerste video is het programma van 20 mei 2020, het tweede (via de link onderaan want nog niet beschikbaar op YouTube) is van 13 oktober j.l. In dat laatste programma is te zien hoe een Kamercommissie zich over biomassa laat informeren door een groep mensen die allemaal de biomassa-industrie dienen. Inspraak van bezorgde burgers was niet gewenst. Georganiseerd door alweer Groen Links , ditmaal samen met D66. Wat een schande.

De uitzending van 20 mei 2020:

De link naar de uitzending van 13 oktober 2020:  hier