The return of the hockeystick

Bron: Science Matters

Op 25 juli j.l. schreef ik over het alarmerende bericht in de Volkskrant betreffende 3 recente artikelen die verdere discussie over de aardse opwarming overbodig maken. Twee van de artikelen hadden slechts zijdelings betrekking op de forse koppen bij het artikel, het derde artikel, met de meest ronkende teksten, bleek niet peer reviewed te zijn. Normaal gesproken betekent dit dat wetenschapsjournalisten het artikel dan terzijde schuiven (zoals ons homogenisatierapport), maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt lijkt af te hangen van de ‘boodschap’.

Ik was van plan om inhoudelijk op de artikelen in te gaan, maar dat heeft intussen Ron Clutz van de blog Science Matters al uitstekend gedaan. De cartoon is van zijn site. Lees over de wederopstanding van de legendarische hockeystick, geïnitieerd door de leden van PAGES2K in Bern en zie hoe dit nieuwe hoofdstuk van het evangelie der klimaatzondaars de wereld over rolde.  Klik op deze link.