In gesprek met Ferdinand Meeus

Tegenwoordig kan men geen krant, weekblad of maandblad meer open slaan zonder te lezen over de ‘klimaatcrisis’. In de Verenigde Staten en vooral in Europa smeden bestuurders ambitieuze plannen ter verduurzaming van de economie, en naar men zegt bestaat er een verreikende consensus onder wetenschappers dat de opwarming van de aarde aan menselijk handelen te wijten is. Er zijn echter gelukkig nog altijd mensen die alle opwinding met enige scepsis bezien. Een van hen is Ferdinand Meeuws, expert reviewer bij het Intergovernmental Panel on Climate Change en kritisch wetenschapper. Binnenkort komt het zesde klimaatrapport van het IPCC naar buiten. Meeus twijfelt of het IPCC wel naar de kritische kanttekeningen van de expert reviewers heeft geluisterd en vreest dat het komende rapport vanwege tunnelvisie in lijn van de vorige rapporten ligt.

Marlies Dekkers in gesprek met Ferdinand Meeus, doctor in de chemie/fotofysica/fotochemie over het IPCC, klimaatwetenschap, CO2, energie, Frans Timmermans en nog veel meer.