Gasperikelen

Fig. 1   Aanleg hoofdgasleiding voor hoogcalorisch aardgas nabij Kempen (2019, NRW, Duitsland)

Sinds kort ben in ‘geabonneerd’  op de emails van Eduard Harinck. Die emails gaan over klimaatverandering, energie en alles daar rond omheen. Vanmorgen vond ik weer een email in mijn postbus, ditmaal over ‘van het gas af’ met een interessant antwoord van prof. David Smeulders van  TU Eindhoven. Smeulders is hoogleraar energietechnologie en vaak bereid zijn kennis op dat gebied te delen met burgers. Ik heb al vaker geschreven over dat aardgasbeleid van de Nederlandse overheid, onder andere hier.

Omdat ik u graag wil laten delen in de visie van Smeulders heb ik netjes gevraagd om het emailgesprek over het gas te mogen delen:

27 oktober 2021               Beste Eduard, ik heb zojuist gereageerd op de Warmtevisie van Woerden en ook de warmtewet genoemd, waarvoor Prof. Dr. Smeulders steeds waarschuwt. Klopt mijn veronderstelling dat op grond van deze uitspraak (zie link) gemeentes niet zomaar een warmtesysteem voor lange tijd aan wijken kunnen opleggen? Verplicht en met 1 leverancier? De consument staat weer centraal lees ik, dus je kunt dit aanvechten?  https://www.vemw.nl/Nieuwsoverzicht/2021-10-14-Rechtsbescherming-besluitvorming-consument.aspx

Misschien kun je deze mail doorsturen? Mijn reactie bevat verder ook een waarschuwing van Dhr. Smeulders inzake de toename van CO2 door te snelle elektrificatie van de samenleving, de warmtevisie kijkt helemaal niet naar leveringszekerheid. https://vng.nl/artikelen/gasvrije-woningen-meer-co2-uitstoot

 Dank je wel, vriendelijke groet, Brigitte

27 oktober 2021               Hoi David, kun jij ons, leken, een beetje de weg wijzen svp?

Tks, Eduard

27 oktober 2021               Op het moment is het (gelukkig) nog steeds zo dat mensen niet gedwongen van het gas gehaald kunnen worden. Zelfs als de hele straat overgaat op warmtepompen zal de overheid voor de ene consument die dit niet wil, gas moeten blijven leveren. De nieuwe warmtewet die op stapel stond zou dit gaan veranderen; de gemeente zou dan via het bestuursrecht (waarmee ook bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden vastgesteld) ‘warmtekavels’ gaan vaststellen waarbij de gemeente zou gaan bepalen hoe daar de warmte zou worden geleverd. Net zoals de gemeente bijvoorbeeld in een bestemmingsplan de maximale bouwhoogte vaststelt. Als consument heb je dan geen keuzevrijheid meer, en eventueel bezwaar maken strandt dan bijna altijd bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Gelukkig is die nieuwe warmtewet nu van tafel wegens grote bezwaren van allerlei partijen. Maar uitstel is geen afstel, de keuzevrijheid van de consument staat onder druk in het kader van de noodzakelijk geachte klimaatmaatregelen. Ik zal in ieder geval de belangen van de consumenten proberen te blijven beschermen.

Groet, David Smeulders

27 oktober 2021  Hoi David, Heel hartelijk dank voor snelle reactie. Bezorgden zijn in CC ingelicht.

Vriendelijke groet, Eduard

28 oktober 2021               Dag Eduard,  ik heb al een aantal malen op klimaatgek.nl geschreven over aardgas, zie o.a. hier https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/06/28/van-het-gas-af/ . Mag ik onderstaande email-uitwisseling met links  gebruiken voor mijn website, zodat meer mensen over dit onderwerp geïnformeerd worden?

Vriendelijke groet, Rob

28 oktober 2021               Beste Rob, denk niet dat David Smeulders hier bezwaar tegen zal hebben. Geef hem even de tijd om dit te bevestigen !

Groet, Eduard

28 oktober 2021               Vind je het goed als ik nog een vraag stel? Mijn vraag had betrekking op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, en ze zullen gerust voortgaan met onzalige ideeën  om inwoners van alles te verplichten. Betekent deze uitspraak een bescherming van de Nederlandse consument?

Brigitte

28 oktober 2021               Geen probleem. Ik moet overigens opmerken dat de ingezonden brief in de Volkskrant van destijds [ zie voor die brief  https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/06/28/van-het-gas-af/ ]  uitgaat van stroom opgewekt met kolencentrales. De energiemix in inmiddels radicaal anders, we gebruiken nu 60% aardgas om stroom op te wekken. We gaan dus van het gas af en stappen over op stroom die met gas wordt opgewekt (‘met gas van het gas af’).  Dit kan overigens CO2 gezien voordelig zijn als je warmtepompen met een hoog rendement (hoge COP) installeert, die de omzettingsverliezen in de elektriciteitscentrale goedmaken. Maar ja, die zijn lawaaierig, en zorgen voor nog meer belasting van het al overbelaste elektriciteitsnet. Vandaar dat ik altijd pleit voor een geleidelijke warmtetransitie, geen paniekerige sprong in het duister.

Groet, David Smeulders

28 oktober         [ antwoord aan Brigitte]  Ik ben geen jurist, maar ik denk het wel. Rechtsbescherming van de burger lijkt op het moment beter geborgd in het Europese Hof dan in Nederland zelf, zie ook de recente uitspraak over windmolens (Nevele arrest), die de Raad van State toen wel moest volgen.

Groet, David