Energie en klimaat: de nieuwe kleren van de keizer

Bron:  Wikimedia Commons

Martin Sommer, columnist bij de Volkskrant, kan ingewikkelde situaties uitstekend analyseren.  Zo weet hij al langere tijd dat het klimaat-en energiebeleid van de Nederlandse overheid niet deugt. Vorige week schreef Sommer over David Smeulders, hoogleraar energiesystemen aan de TuE:

Smeulders’ boodschap is eenvoudig. Er is een gasverbod bij nieuwbouw en gemeenten zijn koortsachtig bezig om hun bewoners van het bestaande gasnet af te helpen. Allebei met averechts gevolg. Smeulders heeft drie criteria. Brengt een maatregel de uitstoot van CO2 echt terug, is er een haalbaar plan, en is het betaalbaar en efficiënt. Dan is van het gas af een slecht idee. Aardgas is relatief schoon, en belangrijker nog: er is voorlopig geen alternatief met betere eigenschappen.

Om de klimaatdoelen te halen, moeten gemeenten jaarlijks tweehonderdduizend huizen van het gas afkoppelen. Dat is een gigantische opdracht. Het gasnet in Nederland is tien keer zo zwaar als het elektriciteitsnet. Dat kan die nieuwe vraag helemaal niet aan. De baas van Remeha verwarmingen zei laatst: ‘Wij hebben een campingnetje’. Het elektriciteitsnet moet dus helemaal ondersteboven. En de elektriciteit die we dan gaan gebruiken, zal deels worden opgewekt met vieze biomassa. Daar is intussen een hoop over te doen.”

Bron: Pixabay

Hoogleraren tekenden een brief aan de overheid om de bouw van een biomassacentrale in Diemen tegen te houden. Hou op met biomassa, is de boodschap, dat is slechter dan kolen. Meer dan 11 miljard euro subsidie gaat er naar de biomassacentrales, maar dat heeft geen enkele effect op de zeespiegelstijging en de uitstoot van CO2 wordt er alleen maar groter door.  Beter en goedkoper is isoleren. Maar de overheid heeft er geen boodschap aan.

Er zijn momenteel  27 proefwijken die gasloos moeten worden. Volgens minister Knops van Binnenlandse Zaken gaat het goed tot fantastisch. Maar hij kletst maar wat, óf uit zijn eigen nek óf uit die van zijn ambtenaren. Er zijn al diverse voorbeelden van wijken waar het op een catastrofe is uitgedraaid voor de bewoners. Zo zijn de vijftig huizen in de wijk Passewaaij in Tiel gewoon weer aan het aardgas gekoppeld. Lees het hele artikel hier.

Martin Sommer sprak ook met Machiel Mulder,  hoogleraar regulering van energiemarkten in Groningen. Mulder rekende de effecten door als het klimaatakkoord maximaal uitgevoerd wordt.  Zijn rapport vindt u hier. Sommer:

Met het stilleggen van de resterende kolencentrales leveren we ruwweg eenderde van de huidige productie aan elektriciteit in. Tegelijk zal de vraag naar stroom tegen 2030 met eenderde toenemen, en tot 2050 zelfs tweemaal zo groot worden als nu. Dat gaan zon en wind nooit voor elkaar krijgen, ook al plempen we heel Nederland vol met zonneweides en windmolens. Tel daar nog de windstille periodes zonder zon bij op, en professor Mulder komt uit op een ruime verdubbeling van gasgestookte elektriciteit in 2050. En intussen moeten wij dus van het gehate gas af in onze huizen.”

Machiel Mulder rekende ook  uit hoeveel CO2-besparing het gasloos maken van huishoudens gaat opleveren: in 2030 zo’n 3%. Die 3% zijn veel makkelijker en veel goedkoper te halen met een isolatieprogramma.

Sommer sprak ook nog met Richard van de Sanden, hoogleraar toegepaste fysica en directeur van het Eindhovense instituut Differ voor fundamenteel energieonderzoek. Van de Sanden heeft ook grote bezwaren tegen de huidige plannen en dat die te snel en te rücksichtslos worden ingevoerd. Naar aanleiding van dat gesprek tekent Sommer op:

Tegen mij zei Van de Sanden nog iets: op deze manier gaat de polarisatie alleen maar toenemen. Ik zeg het hem na. Van de middenpartijen durft niemand te zeggen dat deze gasvrije keizer geen kleren aanheeft, want ja, klimaatakkoord en gepasseerd station. Wie bezwaren heeft, moet terecht bij Wilders of Baudet. En dan straks na de verkiezingen met zijn allen klagen dat extreem-rechts zo groot gegroeid is.”

Bron: TuE

En ik zeg het Sommer na: als de middenpartijen niet afzien van de klimaat- en energieplannen gaat de PVV zeker veel nieuwe stemmen binnenhalen en Forum voor Democratie ook (als Baudet met zijn vingers van de Twittertoetsen kan afblijven en geen andere stomme dingen doet).

Intussen heeft minister Knops een rapport naar de Kamer gestuurd dat alles prima gaat. Iedereen doet mee: wethouders, programmadirecteuren, accounthouders, projectleiders, netbeheerders, trekkers en regisseurs, stakeholders ook, woningbouwverenigingen, warmte- en overige bedrijven, zo lees ik. En iedereen is enthousiast, net zoals in het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Als u in bovenstaand rijtje ‘de burgers’ mist: dat klopt. Die moeten gewoon betalen en niet zeuren.

U leest het laatste artikel van Martin Sommer hier.