Extreme temperaturen in de USA

De website Electroverse bericht dagelijks over kouderecords her en der op de aardbol.  Dat doen ze omdat media vaak wel belangstelling hebben voor  warmterecords maar zelden voor koude records. Warmterecords bevestigen immers de hypothese dat de mens hoofdschuldige is aan de recente opwarming, kouderecords ondermijnen die. Veel journalisten zijn mijns inziens niet op zoek naar de waarheid maar naar een bevestiging van hun eigen visie. Het zijn dus net mensen.

Die gedachte dat de mens een dominante invloed heeft op het klimaat heeft echter in de wetenschap nog altijd slechts de status van hypothese, want bewezen is dat geenszins. Daarom is dat verhaal over die ‘97% consensus  onder klimaatwetenschappers’ ook zo hardnekkig. Afgezien van het feit dat die 97% een  misinterpretatie is van een zeer discutabel onderzoekje, is het al of niet bestaan van consensus sowieso geen wetenschappelijk valide argument. De hardnekkigheid waarmee die consensus echter nog steeds zo nu en dan opduikt is een sterke aanwijzing dat de hypothese nog lang geen theorie is.

Gisteren had Electroverse zich verdiept in de koude- en warmterecords per staat in de USA. Die data komen van NOAA en geven de hoogste en laagste temperatuur per staat aan die vanaf 1890 gemeten is. Omdat Electroverse de gegevens in een lange tabel geeft heb ik er een Excelfile van gemaakt en meteen de temperaturen in °C omgezet. Dat ziet er zo uit:

Fig. 1  Bron:  Electroverse

Wat opvalt is dat de hoogst gemeten temperaturen vanaf 1890 niet toenemen, de trend is nagenoeg vlak. Dat is opmerkelijk omdat de gangbare gedachte is dat de extremen in het weer toenemen.Ook opvallend is dat in 1931 in maar liefst 10 staten de hoogste temperatuur ‘ooit’ gemeten is. Dat was het begin van een aantal jaren met extreme hitte en droogte in de Mid-West. De bodem van grote delen van dat gebied waaide weg (Dust Bowl), de grootste ecologische ramp in de USA waardoor duizenden mensen stierven. In figuur 1 vertonen de laagst gemeten temperaturen opvallend genoeg een duidelijk dalende trend.

Fig.3  Bron: Wikipedia

Een ander fenomeen is droogte. Vraag een willekeurig persoon of het in de USA de afgelopen jaren droger of natter geworden is en je krijgt het antwoord: droger. Dat komt waarschijnlijk omdat iedereen wel beelden van bosbranden in Californië op zijn netvlies heeft staan. Bosbranden worden terecht geassocieerd met droogte, dus de gedachte is logisch. En Californië is de afgelopen jaren inderdaad droger geworden. De werkelijkheid voor de hele USA is echter anders, zoals figuur 3 toont. Het afgelopen decennium is het in de USA zelfs wat natter geworden.

Beide grafieken laten zien dat je beter niet kunt afgaan op je gevoel of wat je denkt te weten over het onderwerp, maar dat je de cijfers erbij moet halen. En dan nog moet je oppassen.

Fig. 3  Bron: NOAA