Elektriciteitsproductie Duitsland met bruinkool tot 2038 verzekerd

Bron:  RWE

Ik heb hier al een paar keer wat geschreven over de elektriciteitsvoorziening van onze oosterburen. Ze zijn als eerste in 2010 gestart met hun ‘Energiewende’. Dat is te zien: in het hele land zijn opvallend veel windmolens en zonnepanelen te vinden.  Onderdeel van die Energiewende is  het afzweren van kernenergie in 2022. Een en ander levert flinke problemen op. Niet het minste probleem is dat steeds meer huishoudens in Duitsland hun energierekening niet kunnen betalen. Belangrijkste oorzaak daarvan zijn de energieprijzen in Duitsland, die tot de hoogste van Europa behoren.

De vele windmolens en zonnepanelen dekken slechts een deel van de energiebehoefte en de productie is sterk wisselend.  Zo schijnt ook in Duitsland de zon ‘s nachts niet  en het waait ook niet altijd hard genoeg, zeker wat verder van de kust af. Hoe houdt Duitsland de energiebroek dan omhoog? Het antwoord is bruinkool.  Dat wordt in enorme hoeveelheden gewonnen in dagbouwgroeven net over de grens voorbij Aken, en in het oosten van het land. Maar ja, in deze tijden van CO2-reductie kan dat natuurlijk niet meer. Gelukkig voor de Duitsers heeft de bondsregering gerekend en het probleem onderkend: de elektriciteitsopwekking met bruinkool blijft nog tot 2038 overeind.

Bruinkool wordt gewonnen door de firma Rheinbraun. Er zijn vier bruinkoolmijnen in bedrijf: Inden, Fortuna/Bergheim, Garzweiler en Hambach. De foto hierboven is van de groeve Garzweiler 2. Die is zo goed als uitgegraven, daarom gaat men westwaarts verder met Garzweiler 3. Maar er liggen dorpen in de weg, alsook de snelweg A61.  Een stuk van de A61 is intussen gesloten, het verkeer wordt omgeleid via de A44, afgebroken en nu nieuw aangelegd tussen Garzweiler 1 en 2. De dorpen worden ontruimd en de bewoners worden ‘umgesiedelt’ naar nieuwe dorpen in de omgeving.  Sinds 1950 zijn 30.000 mensen ‘umgesiedelt’

Bron:RWE

Uitgraven tot dieptes van 300m betekent dat men eerst de bovenliggende deklagen moet afgraven en opzij leggen voordat de bruinkool gewonnen kan worden. En het grondwater moet tot grote diepte contant weggepompt worden.  Dat wegpompen van diep grondwater heeft tot ver in ons land gevolgen: tot halverwege Noord-Brabant daalde en daalt het diepe grondwater als gevolg  van de bruinkoolwinning in Duitsland. De bruinkool wordt dan met gigantische machines afgegraven, die een lengte hebben van 200m en bijna 100m hoog zijn.

Garzweiler heeft momenteel een oppervlak van 25 km2, en komt dus nog een flink stuk bij. Als een mijn uitgegraven is worden de deklagen weer teruggestort en wordt het gebied heringericht als ‘nieuwe natuur’ en landbouwgrond.  Soms worden dorpen herbouwd.

In 2038 moet het dus afgelopen zijn met de elektriciteitsproductie met bruinkool.  Hoe Duitsland dan het enorme gat tussen vraag en aanbod wil gaan opvullen is niet bekend.

Bron:  Bert Kaufmann