Stroomnet overvol 1 maart 2024

Het elektriciteitsnet in Nederland is overvol en het lijkt steeds erger te worden. De netwerkbeheerders maken regelmatig kaartjes van de situatie, dit is de update van 1 maart 2024.

Deze kaarten zijn bedoeld voor partijen die plannen maken waar een zware netaansluiting groter dan 3x80A voor nodig is (afnamekaart) of plannen maken voor grootschalige projecten met netaansluiting groter dan 3x80A die energie leveren aan het elektriciteitsnet, zoals zonne- en windparken (invoedingskaart).

Hoe zouden de kaartjes er uit zien zonder de onregelmatige en onvoorspelbare invoeding van wind- en zonne-energie? Dan zou het invoedingskaartje er waarschijnlijk geheel wit uitzien, want gasgestookte centrales zijn in zekere mate regelbaar (aan/uit, hard/zacht) zodat er altijd voldoende aanbod van stroom zou zijn (zoals het ‘vroeger’ was). Dan is het ook veel makkelijker om als netbeheerder ruimtelijk gedifferentieerd in te springen als de stroomafname in bepaalde regio’s toeneemt. Het invoedingskaartje zou dan zeker veel minder gekleurd zijn. Het aanbod is dan vraaggestuurd, momenteel wordt het steeds meer aanbodgestuurd. Dat laatste kent zijn grenzen, die zijn in Nederland duidelijk bereikt.

Bron: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/