De Great Barrington Verklaring

Drie topwetenschappers (Harvard, Oxford,Stanford) op het gebied van virologie, epidemiologie en volksgezondheidsbeleid hebben de handen ineengeslagen en doen een voorstel hoe het beste Covid-19 te bestrijden. In elk geval niet zoals de meeste landen het nu doen, want dat rigoureuze beleid heeft verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid. “Dit is een gezondere benadering, de meer wetenschappelijke benadering“, zeggen de auteurs. Ze hebben een verklaring afgegeven, genoemd naar de plek waar ze een paar dagen geleden bij elkaar kwamen.

Ik denk dat ze gelijk hebben, en de situatie in Zweden lijkt dat te bevestigen. Het overheidsbeleid zoals dat nu in de meeste landen wordt toegepast moet zo snel mogelijk op de schop. We kunnen mijns inziens niet verder met het huidige beleid dat veel meer kapot maakt dan voorkomt. De video is een vraaggesprek met de drie wetenschappers. De verklaring heb ik in het Nederlands vertaald en is ook te vinden op deze website.

De Great Barrington Verklaring

Als epidemiologen van infectieziekten en volksgezondheidswetenschappers maken we ons ernstig zorgen over de schadelijke gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van het heersende COVID-19-beleid en bevelen we een aanpak aan die we gerichte bescherming noemen. We komen zowel van links als van rechts en van over de hele wereld en hebben onze carrières gewijd aan het beschermen van mensen.

Het huidige lockdownbeleid heeft verwoestende gevolgen voor de volksgezondheid op korte en lange termijn. De resultaten (om er maar een paar te noemen) zijn onder meer lagere vaccinatiegraad bij kinderen, verslechterende uitkomsten van hart- en vaatziekten, minder kankerscreenings en een verslechterende geestelijke gezondheid – leidend tot een grotere oversterfte in de komende jaren, waarbij de arbeidersklasse en jongere leden van de samenleving de zwaarste last dragen. Studenten van school houden is een groot onrecht. Als deze maatregelen worden gehandhaafd totdat er een vaccin beschikbaar is, zal dit onherstelbare schade aanrichten, waarbij de kansarmen onevenredig worden geschaad.

Gelukkig groeit onze kennis over het virus. We weten dat de kwetsbaarheid voor overlijden door COVID-19 meer dan duizend keer hoger is bij ouderen en zieken dan bij jongeren. Voor kinderen is COVID-19 inderdaad minder gevaarlijk dan veel andere ziektes, waaronder griep.

Naarmate de immuniteit in de bevolking toeneemt, neemt het risico op infectie voor iedereen – inclusief de kwetsbaren – af. We weten dat alle populaties uiteindelijk groepsimmuniteit zullen bereiken – d.w.z. het punt waarop het aantal nieuwe infecties stabiel is – en dat dit kan worden ondersteund door (maar niet afhankelijk is van) een vaccin. Ons doel zou daarom moeten zijn om sterfte en sociale schade tot een minimum te beperken totdat we groepsimmuniteit bereiken. Dat kan door degenen met een minimaal risico op overlijden normaal te laten leven om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke infectie, terwijl degenen die het hoogste risico lopen te beschermen.

Het nemen van maatregelen om de kwetsbaren te beschermen zou het centrale doel moeten zijn van de volksgezondheidsreacties op COVID-19. Verpleeghuizen zouden bijvoorbeeld personeel met verworven immuniteit moeten inzetten en regelmatig PCR-tests moeten uitvoeren op ander personeel en alle bezoekers. Wisseling van personeel moet tot een minimum worden beperkt. Thuiswonende gepensioneerden moeten boodschappen en andere benodigdheden bij hen thuis laten bezorgen. Indien mogelijk moeten ze familieleden buiten ontmoeten in plaats van binnen. Een alomvattende en gedetailleerde lijst van maatregelen, inclusief benaderingen voor huishoudens met meerdere generaties, kan worden ingevoerd en valt ruim binnen het bereik en de mogelijkheden van volksgezondheidswerkers.

Degenen die niet kwetsbaar zijn, zouden onmiddellijk het normale leven moeten kunnen hervatten. Eenvoudige hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en ziek thuisblijven, moeten door iedereen worden toegepast om de immuniteitsdrempel van de groep te verlagen. Scholen en universiteiten moeten open zijn ​​voor persoonlijk onderwijs. Buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, moeten worden hervat. Jonge volwassenen met een laag risico zouden normaal moeten werken in plaats van thuis. Restaurants en andere bedrijven zouden moeten openen. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten worden hervat. Mensen die meer risico lopen, kunnen deelnemen als ze dat willen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren worden geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.

Great Barrington, Massachusetts, 4 oktober 2020

Dr. Sunetra Gupta, professor aan Oxford University, epidemioloog met expertise in immunologie, vaccine ontwikkeling, wiskundige modellering van infectieziekten

Dr. Bhattacharya professor aan Stanford University Medical School, arts, epidemioloog, gezondheidseconoom en deskundige op het gebied van volksgezondheidsbeleid m.b.t. infectieziekten en kwetsbare bevolkingsgroepen

Dr. Kulldorff, professor aan Harvard University, biostatisticus,  epidemioloog met expertise in het opsporen en volgen van uitbraken van infectieziekten en evaluaties van vaccinveiligheid