Nogmaals het ingetrokken Nature artikel

Gisteren schreef ik over de ingetrokken publicatie van Resplandy et al. Ik verbaasde me toen over de luchtige wijze waarop zowel journalist Keulemans als wetenschapper Drijfhout op de zaak reageerde. Daar wil ik nog even op terugkomen. In het Volkskrantstuk van Keulemans staat de volgende alinea:

Bron: Volkskrant

Zowel  Keulemans als Drijfhout beweren in het artikel dat het IPCC in haar recente oceaanrapport geen gebruik hebben gemaakt van de ingetrokken publicatie van Resplandy et al. Maar dat is niet waar.


Dat IPCC-rapport, “The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”, kwam op 24 september j.l. uit, één dag voor de intrekking van de Nature-publicatie. Het is makkelijk om te achterhalen of het IPCC-rapport geen gebruik heeft gemaakt van ingetrokken Nature publicatie, pdf heeft een prima zoekfunctie:

Bron: IPCC

De publicatie wordt vermeld in de literatuurlijst, en makkelijk is ook te vinden wat de bijdrage van de publicatie is aan het nieuwe IPCC rapport op pagina 5-27:

Bron: IPCC

De bijdrage van Resplandy et al aan het lijvige IPCC-rapport lijkt nietig, maar is dat niet. Hier staat dat de netto absorptie van CO2 door oceanen geschat wordt op 1,2±0,5 Pg C per jaar in de jaren ’80 tot 2,0±0,5 Pg C per jaar in 2010-2015. Dank zij de uitkomsten van het onderzoek van Resplandy is die schatting bijgesteld op 2,0±0,5 Pg C per jaar in de jaren ’80 tot 2,8±0,5 Pg C per jaar in 2010-2015. Ongeveer 30% van de geschatte opname van CO2 door oceanen komt dus voor rekening van de ingetrokken Nature-publicatie.

Zou ik de vaardigheden van Nic Lewis hebben, dan zou ik graag eens wat onderzoek doen naar de statistische vaardigheden van wat andere onderzoekers in de literatuurlijst van het IPCC-rapport!

Tot slot nog een opmerking. In de aangehaalde alinea uit het IPCC-rapport lees ik: “…these new observations imply that the rate of global ocean uptake of anthropogenic CO2 increased from…” . Het IPCC gaat er van uit (en dat is al lang bekend) dat oceanen en andere sinks bij opname van CO2 een onderscheid kunnen maken tussen CO2 dat afkomstig is van menselijke activiteiten en die van natuurlijke bronnen. Dat is volslagen onzin, want er is geen enkele verschil tussen  CO2 moleculen van menselijke oorsprong en  CO2 moleculen van natuurlijke oorsprong.

CO2 molecuul
Bron: Wikipedia