Auteursarchief: Rob de Vos

Nogmaals hittegolven in Nederland

In het vorige bericht heb ik wat commentaar gegeven op het interview met Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI in het ED over de huidige hittegolf, zie hier. Op diezelfde dag verscheen er ook een interview met Van Oldenborgh in de Volkskrant, ook over de hittegolf, zie hier.

De Volkskrant had er een fraaie grafiek bij laten maken.  Als u de link naar het artikel volgt kunt u die grafiek zien. Wat vooral opvalt is dat er nauwelijks hittegolven waren tot 1975 en daarna best veel. Ik heb in mijn vorige bericht verteld dat dat vooral komt omdat het KNMI in 2016 de gemeten maximum dagtemperaturen van De Bilt tussen 1901 en 1951 drastisch heeft verlaagd. Ten onrechte denk ik, ik heb dat in het vorige bericht proberen uit te leggen. In het hittegolfrapport is dat allemaal uitgebreid uitgelegd.

Daarom in dit bericht een grafiek die ik heb gemaakt op basis van de gemeten temperaturen op station De Bilt. Ditmaal niet van het aantal hittegolven, hoewel er op basis van de gemeten temperaturen plotseling best veel hittegolven weer opduiken tussen 1901 en 1951. Maar het ‘instrument’  hittegolf is een beetje grof vind ik. De definitie in Nederland is een periode in De Bilt van tenminste 5 aaneengesloten zomerse dagen (≥25 °C) waarvan tenminste drie tropische dagen (≥30 °C). Daardoor tel je ‘loshangende’ tropische dagen niet mee als die niet ingebed zijn in een periode van tenminste 5 zomerse dagen. Terwijl die wel een indicatie kunnen zijn voor klimatologische veranderingen.

Een beter instrument is het aantal tropische dagen per jaar. Daar heb ik een grafiek van gemaakt op basis van de gemeten temperatuur in De Bilt, niet op basis van de cijfers die er na de homogenisatie uit rolden.

Fig. 1  Data: KNMI Lees verder

Hittegolven in Nederland

Geert-Jan van Oldenborgh, een bekende klimaatwetenschapper van het KNMI, is door het Eindhovens Dagblad geïnterviewd naar aanleiding van de periode van zeer warme dagen momenteel. Dat interview kunt u hier lezen.

Fig.1  Bron:  Eindhovens Dagblad

Mijn aandacht werd natuurlijk in de eerste plaats getrokken door de alarmerende kop dat de hittegolven in de toekomst nog extremer gaan worden. Ik was benieuwd waarop  Van Oldenborgh dat baseerde, maar dat werd in het artikel niet duidelijk.  Ook zal wellicht a.s. woensdag een record gebroken gaan worden, namelijk de langste hittegolf ooit. Een hittegolf in Nederland wordt gedefinieerd als een periode in De Bilt van tenminste 5 aaneengesloten zomerse dagen (≥25 °C) waarvan tenminste drie tropische dagen (≥30 °C).

Nu zijn er heel veel weerrecords die gebroken kunnen worden. Zo zijn er per jaar al 366 dagen waarop de hoogste maximum etmaaltemperatuur (Tx) gebroken kan worden. Datzelfde geldt voor de laagste Tx, voor de laagste Tn (minimum etmaal temperatuur) en de hoogste Tn. Dat zijn al 4×366= 1464 etmaalrecords die gebroken kunnen worden.  Daar komen dan de aantal zomerse dagen bij, tropische dagen, hittegolven,  et cetera et cetera. En dan hebben we het alleen nog maar over de temperatuur: er zijn ook heel veel neerslagrecords, windrecords enzovoorts die gebroken kunnen worden. Lees verder

Warmterecord zonder kouderecords?

De Telegraaf kopte vandaag op haar website:

Bron: Telegraaf

Het ging om de maximum temperatuur (Tx) die in De Bilt vandaag steeg tot 34,6 °. De krant vervolgt: “Het oude record dateert uit 1975. Toen werd het in De Bilt 32,9 graden. Het is alweer het zesde officiële datum-warmterecord van het jaar. Daar tegenover staan geen kouderecords.”

Jammer Telegraaf, maar dat is niet waar. Ik schreef drie dagen geleden al dat de KNMI-stations Vlieland, Lauwersoog, Nieuw-Beerta, Hoorn (Terschelling) en Leeuwarden alle hun laagste maximumtemperatuur (Tx) record vermorzeld zagen worden op 9 juli j.l.

Ik schreef in dit bericht: “Waarom ik dit ‘oude’  nieuws nu breng? Omdat main stream media er als de kippen bij zijn om warmterecords prominent naar voren te brengen maar muisstil zijn als er koude-records zijn gebroken. En vooral om een beetje tegenwicht te vormen tegen de komende berichten in diezelfde msm over de warme dagen die voor ons liggen.”

Nou, daar hoefde ik niet lang op te wachten blijkt maar weer. Voor zover ik kan nagaan heeft alleen Weerplaza vorige maand over het kouderecord bericht. Alle andere media waren muisstil… De Amerikaanse site electroverse.net http://electroverse.net/ bericht overigens vrijwel dagelijks over kouderecords die her en der op aarde gebroken worden. Zoals bijvoorbeeld in Tasmanië (Australie):

Bron: electroverse

En op veel meer plaatsen in de wereld worden de laatste tijd kouderecords gebroken. Dus, Nederlandse media, probeer over weer en klimaat eens wat evenwichtiger te schrijven. Dat is helemaal niet moeilijk: niet meer de persberichten van weerbureau ’s klakkeloos kopiëren maar gewoon verder kijken dan je neus lang is.

Keep cool!

Kouderecords in juli

Ik denk dat veel lezers verbaasd zullen opkijken als ik vertel dat de titel van dit bericht slaat op recente temperaturen in Noord-Nederland. Dat was namelijk vrijwel nergens te lezen, alleen weerplaza.nl berichtte erover.

En de Amerikaanse website electroverse.net dat met grote regelmaat weernieuws brengt dat de main stream media niet haalt. Dus vooral kouderecords. Dit is hun bericht:

Bron: electroverse.net

De stations Vlieland, Lauwersoog, Nieuw-Beerta, Hoorn en Leeuwarden zagen alle hun laagste maximumtemperatuur in een etmaal (Tx) record vermorzeld worden op 9 juli j.l. Alleen Eelde tikte met 14,2 °C net iets hoger aan dan het oude record van 14,0 °C uit 1909. Het zou met niet verbazen dat dat laatste komt door het grote zonnepark dat het afgelopen jaar tegen het KNMI meetveldje van Eelde is aangebouwd. Daardoor voldoet het meetstation Eelde niet meer aan de eisen die door de WMO gesteld worden aan eersteklas meetstations. Het KNMI weet dit maar beweegt voorlopig niet.

Waarom ik dit ‘oude’  nieuws nu breng? Omdat main stream media er als de kippen bij zijn om warmterecords prominent naar voren te brengen maar muisstil zijn als er koude-records zijn gebroken. En vooral om een beetje tegenwicht te vormen tegen de komende berichten in diezelfde msm over de warme dagen die voor ons liggen. Keep cool! 🙂

Energiegebruik in Nederland

Fig. 1  Bron: https://ourworldindata.org/energy

Na twee verhelderende bijdragen van Wilfred van Rooijen over nucleaire energie lijkt het tijd om een en ander in een wat breder perspectief te plaatsen. Welvarende landen gebruiken grote hoeveelheden energie. Sterker: het hoge welvaartspeil is te danken aan die grote stromen energie. In fig.1 is goed te zien dat hogere welvaart (in dit geval BNP per inwoner) samen gaat met een hoger energiegebruik per inwoner.

Fig. 2  Bron: https://ourworldindata.org/energy

Dat hogere energiegebruik is voorzichtig begonnen met de opkomst van de industrie in West Europa en Noord-Amerika zo’n 200 jaar geleden. Vóór die tijd bestond de ingezette energie  uit hout, menselijke en dierlijke spierkracht en wat wind- en watermolens. Deze energie-input was beperkt van omvang en bijgevolg was de omvang van de productie ook beperkt. Dat veranderde door de opkomst van de eerste fabrieken, aangedreven door stoommachines die van energie werden voorzien door steenkool. Daarmee had men in feite een quasi ‘oneindige’ input van energie ter beschikking waardoor de productie sterk toenam. Het welvaartsplafond van de agrarisch-ambachtelijke samenleving was daarmee doorbroken en de welvaart steeg. Voor de arbeiders duurde het  nog meer dan een eeuw voordat ook zij konden delen in de gestegen welvaart. In fig. 2 is goed te zien dat het energiegebruik overigens pas echt fors toenam na de Tweede Wereldoorlog. Lees verder

Oversterfte corona bekend

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek . Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. Gisteren is de oversterfte als gevolg van corona naar buiten gebracht.

Bron: RIVM

Onder normale omstandigheden vertoont het sterftecijfer een lichte seizoensgebonden schommeling, zoals op de grafiek te zien is. Het cijfer beweegt zich dan tussen de twee dunnen lijnen. Van oversterfte is sprake als het sterftecijfer zich boven de bovenste dunne lijn beweegt.

In week 10 t/m 19 van 2020 is de hoge smalle sterftepiek te zien ten gevolge van corona. In de eerste twee weken van deze piek was er ook sprake van enige oversterfte als gevolg van griep. De totale oversterfte in week 10 t/m 19 wordt geschat op 9768. In week 10 en 11 van de piek was de oversterfte 213, deels door griep en deels door corona.

Het winterseizoen 2018-2019 vertoonde nauwelijks oversterfte, maar het jaar daarvoor was er sprake van een langdurige griepepidemie die gedurende 15 weken oversterfte veroorzaakte. Die oversterfte begon in week 51 van 2017 en eindigde na week 14 van 2018. De piek was lager dan de ‘coronapiek’, maar omdat de duur van deze griepepidemie langer was werd de oversterfte van de griepepidemie hoog en wordt geschat op 9444. Dat is maar een fractie lager dan de oversterfte als gevolg van corona.

Mondkapjes en wetenschap

Journalist Peter Giesen van de Volkskrant schreef dit weekend een column waarin hij zich verbaasde over het niet verplicht stellen door de overheid van het dragen van mondkapjes. Van Dissel, de man van het RIVM, hield de poot stijf: er is geen wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes invloed hebben op de verspreiding van corona.

Giesen schrijft: “In één opzicht heeft Van Dissel gelijk. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van mondkapjes is niet erg sterk. Er is weinig onderzoek, de resultaten lopen uiteen en ook de meeste voorstanders van mondkapjes erkennen dat het effect beperkt is. Maar Van Dissel redeneert als de hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift die keiharde bewijzen eist alvorens hij een artikel publiceert.”

Giesen maakt hier een fout: Van Dissel redeneert hier als een wetenschapper die voor de burgers de zin van de onzin moet scheiden. Van Dissel heeft hier niet ‘in één opzicht’ gelijk, maar in alle.

Wat bezielt Giesen om zo te denken?  Dat wordt al snel duidelijk: “Juist het mondkapje kan die kloof tussen overmoedige burgers en bezorgde autoriteiten overbruggen. Wellicht biedt het enige extra bescherming, maar wat veel belangrijker is: het mondkapje herinnert mensen aan de ernst van de situatie. Het laat zien dat het leven nog altijd niet normaal is en dat oplettendheid geboden is. Aanvankelijk werd gevreesd dat mondkapjes de dragers nonchalant zouden maken, waardoor zij de vereiste afstand van anderhalve meter niet meer in acht zouden nemen. Het tegendeel is het geval, zo laat onderzoek zien: het mondkapje maakt de drager juist bewust van het belang van voorzorgsmaatregelen.”

Giesen ziet het verplicht dragen van een mondkapje dus als een opvoedkundige maatregel. Hij denkt daar ook een bewijs voor gevonden te hebben in een onderzoek, maar beseft niet dat mensen die vrijwillig een mondkapje dragen juist die mensen zijn die ook voorzorgsmaatregelen hoog in het vaandel hebben staan.

Giesen besluit: “Helaas wil de regering, die altijd zwaar op het OMT leunt, geen landelijke mondkapjesplicht.” Daarmee sluit hij zich als journalist aan bij de beweging die vindt dat wetenschap niet zozeer gaat om wat juist is en wat onjuist, en dat wetenschappelijke kennis rustig op een zijspoor gezet mag worden als dat de politiek zo uit komt.

Foei Peter Giesen.

Kernenergie en thoriumreactoren deel 2

Enkele weken geleden schreef kernreactorfysicus Wilfred van Rooijen een bijdrage over kern- en thoriumreactoren. Er zijn de laatste tijd nogal wat enthousiaste berichten over het mogelijke gebruik van thorium als brandstof voor een nieuw type reactor. Van Rooijen gaat daar nader op in in dit bericht.

Onzin over thoriumreactoren.

Prof. Dr. Ir. W.F.G. van Rooijen, Associate Professor kernreactorfysica, University of Fukui, Japan

Als vervolg op mijn bijdrage over kernenergie in het bericht van 7 juli j.l. wil ik in dit bericht de claims in de vergelijking tussen de conventionele kernreactor en de thoriumreactor nader bekijken. Figuur 1 suggereert dat een conventionele kernreactor (lichtwaterreactor, LWR, zoals de centrale in Borssele) per jaar maar liefst 35 ton kernafval produceert dat miljoenen jaren gevaarlijk blijft, terwijl een thoriumreactor slechts 1 ton afval produceert dat slechts 300 jaar gevaarlijk blijft. Ik heb beide claims doorgerekend.

Figuur 1: claims omtrent het brandstofverbruik van een conventionele lichtwaterreactor (“uranium-fueled LWR plant”) en een LFTR (“Liquid Fluoride Thorium Reactor”, of “Liquid Fuel Thorium Reactor”).
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_fluoride_thorium_reactor

Lees verder

Eenzijdige berichtgeving

Ik heb onlangs geschreven over wat er in Siberië dit jaar met het weer aan de hand is, zie hier en hier.In het eerste bericht schreef ik dat er in de main stream media alleen maar aandacht is voor een regio waar het de afgelopen maanden warmer was dan normaal (Siberië), terwijl er helemaal geen aandacht is voor de ‘keerzijde van de medaille’, namelijk de regio’s waar het juist kouder was dan gewoonlijk.

Bron: Climate4you

Op bovenstaande kaart wordt de juni-temperatuur vergeleken met die van de juni-temperaturen van de afgelopen 10 jaren. In juni was het inderdaad in Oost-Siberië warmer dan gewoonlijk, eigenlijk al vanaf de winter. Ik heb beschreven wat daarvan de oorzaken waren.  Maar tegelijk zien we dat het  in grote delen van Rusland, Europa en Noord-Amerika kouder was dan normaal. Maar ook in India , Zuid-Amerika en zelfs in Afrika was het in juni relatief koud!

Bron: Fins Meteorologisch Instituut

De sneeuwbedekking op het NH was groter dan gewoonlijk zoals in deze grafiek te zien is, en smolt later af dan gewoonlijk.

Ook in Noorwegen, dat op het kaartje in juni wat warmer was dan normaal, was de sneeuwbedekking dit voorjaar veel uitgestrekter dan normaal:

Bron: www.cyo.met.no

Een lezer berichtte: “Ook in Noorwegen ligt er nog veel sneeuw waardoor de Rallarwegen pas heel laat dit jaar helemaal berijdbaar zal zijn: als het niet te koud blijft pas vanaf 1 augustus. Zie https://www.rallarvegen.com/rallarvegen-report . Voor zover ik weet is in een normaal jaar de weg eind juni begin juli helemaal open.”

Bron: https://www.rallarvegen.com/rallarvegen-report

Ook vanuit de USA en Canada regende het de afgelopen maanden berichten over extreme koude en late sneeuwval, alleen niet in de msm.

Conclusie: de meeste media in Nederland (radio, tv, kranten) brengen u geen betrouwbare  informatie over het weer en klimaat, maar dragen vooral de boodschap uit van de apocalyptische opwarming door de mens. Wees dus op uw hoede.

De tien stellingen van professor Berkhout

Bron: Wikipedia

Op 11 juni 2020 heeft Guus Berkhout een open brief gestuurd aan de President van de KNAW. De brief is gebaseerd op CLINTEL’s wetenschappelijke manifest, Audiatur et Altera Pars, dat bestaat uit tien stellingen. Hierin worden de regels geformuleerd van onafhankelijke wetenschapsbeoefening.

In onderstaande video legt Berkhout uit wat die tien stellingen behelzen, ik heb ze voor de duidelijkheid uitgetypt. Het zijn eigenlijk algemene stellingen hoe men zich in de wetenschap dient te gedragen. Niet perse toegespitst op de klimatologie maar feitelijk wel bedoeld voor beoefenaren van die jonge tak van de wetenschap. Dat sommige klimaatwetenschappers nogal losjes omgaan met de wetenschappelijke mores heeft ongetwijfeld te maken met de grote maatschappelijke en politieke belangen die er mee gemoeid zijn. Hypothesen veranderen dan makkelijk in dogma’s en de wetenschap krijgt religieuze trekjes.

Luther nagelde zijn 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg, althans dat is het verhaal. Een goede plek voor stellingen die de kerk betreffen lijkt me. Guus Berkhout heeft zijn stellingen over wetenschapsbeoefening afgeleverd waar deze thuis horen: bij de President van de KNAW.

Dit zijn de tien stellingen van Berkhout:

1             Complexe vraagstukken, zoals klimaatverandering, vragen nauwe samenwerking tussen een groot aantal uiteenlopende wetenschappelijke disciplines.

2             Hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek kent een grote diversiteit aan invalshoeken, zonder dogma’s en zonder vooroordelen.

3             Geloof in modellen is geloof in de aannames. Alleen juiste aannames leiden tot een juist eindantwoord. Het gebruik van supercomputers doet daar niets aan af.

4             Met voldoende parameters lukt het altijd om metingen uit het verleden te reconstrueren. Succesvolle reconstructie zegt echter weinig over de juistheid van modellen.

5             In wetenschappelijke vooruitgang hebben metingen het laatste woord. Doorbraken in de wetenschap worden geïnitieerd door het beschikbaar komen van betere metingen.

6             De geschiedenis van de wetenschap laat keer op keer zien dat nieuwe inzichten niet komen van volgers, maar van andersdenkenden.

7             Scheiding van wetenschap en politiek is een groot goed. Academies van Wetenschappen moeten wetenschappers beschermen tegen inmenging van politieke ideologieën.

8             Academies van Wetenschappen hebben de verantwoordelijkheid om de samenleving te waarschuwen voor onzinnige conclusies die volgen uit onvolwassen modellen.

9             Om onzinnig overheidsbeleid te voorkomen, moet de wetenschap meer inzicht verschaffen in de maakbaarheid van de wereld om ons heen.

10           ‘The science is settled’ is een consensusuitspraak, die nooit door integere wetenschappers gebruikt zal worden.