Alpine gletsjers

Gletsjers worden langer of korter, die processen worden vooral gestuurd door de luchttemperatuur maar ook neerslag en zonlicht spelen een rol van betekenis. Op deze plaats kunt u daar het een en andere over vinden. Seguinot el al hebben in 2018  een publicatie laten verschijnen over het korter en langer worden van de Alpine gletsjers gedurende de afgelopen 120.000 jaar.

Bron: Seguinot et al 2018.

Ze maakten daarvoor gebruik van recente data mb.t. temperatuur en gletsjerlengte, maar vooral ook van proxies (o.a. ijskernen) om een groot deel van de periode te kunnen reconstrueren. Dat laatste gebeurde met behulp van een model, het Parallel Ice Sheet Model.

In de figuur hierboven is in de grafiek het temperatuurverloop weergegeven van de EPICA ijskern (zwarte lijn) die als paleoklimatologische forcing diende voor het model. Het afgeleide ijsvolume (blauwe lijn) is weergegeven in meters s.l.e. (sea level equivalent). Wie de details verder wil bestuderen verwijs ik naar de publicatie.

Bron: Sime et al 2009

Om een idee te geven over welke periode de gletsjerreconstructie plaatsvond heb ik bovenstaande figuur uit een publicatie van Sime et al gebruikt. Die maakten gebruik van de aanwezigheid van stabiele isotopen van waterstof (δD , Deuterium) en zuurstof (δ18O) die als proxies dienden voor de reconstructie van de temperatuur. Op bovenstaande grafiek zijn de relatieve schommelingen ( anomalieën )  van beide proxies weergegeven vanaf  350.000 jaar geleden tot nu. De onderzoekers hebben de data van een drietal ijskernen op Antarctica onderzocht: Vostok, Dome C en Dome F.

Let op: de tijd loopt in deze grafiek van rechts naar links, links is dus het heden. Met een rode lijn heb ik het begin van de periode van gletsjerreconstructie van Seguinot weergegeven. Zoals te zien was het 120.000 jaar geleden ongeveer zo warm als nu. Maar het toenmalige interglaciaal, Eemien genaamd, was al aan het afkoelen en zou later veranderen in de laatste ijstijd, het Weichselien. In de grafiek van Seguinot is te zien dat de temperatuur 120.000  jaar geleden vergelijkbaar was met het heden, helemaal rechts in de grafiek. Overigens is op deze grafiek te zien dat de drie voorlaatste interglacialen aanmerkelijk hoger zijn dan de recente, het huidige Holoceen. Het was toen aanmerkelijk warmer dan tegenwoordig.

Het mooie nu is dat o.a. het ETHZ (Technologisch Instituut in Zürich) en de Hokkaido Universiteit in Japan van die Alpine gletsjerveranderingen gedurende de afgelopen 120.000 jaar van Seguinot  een animatie hebben gemaakt. Die ziet u hier onder. Wilt u de recente opwarming zien die door het IPCC en anderen aan de mens wordt toegeschreven dan moet u heel goed opletten (02:05) want nauwelijks waar te nemen. De natuur is machtig!