Klimaatontkenners en de Holocaust

In Zaanstad is de stichting Duurzaan actief. Onlangs verscheen een bericht op hun website over klimaatontkenners en de Holocaust met een zeer agressieve en domme tekst. Dat stuk is , heb ik begrepen van mensen uit Zaanstad, onlangs ook geplaatst in het huis-aan-huisblad weekblad ‘Zaans Stadsblad’ van 3 juli j.l. De laatste regels luiden:

“ls het zeker is dat ‘wij’ zelf verantwoordelijk zijn voor grootste ramp voor de mensheid sinds de Holocaust – en dat is zeker –, kunnen we dan nog wel toestaan dat sommige media, enkele politici en dwarse burgers twijfel blijven zaaien? Elk bericht met een vage theorie zorgt er immers voor dat ‘volgers’ niet bijdragen aan vermindering van de uitstoot. Dat maakt publieke ontkenners schuldig. Hoog tijd dat het ontkennen van de vernietiging van alles wat leeft, strafbaar wordt. Om een volgende Holocaust (letterlijk ‘brandoffer’) te voorkomen.” Lees verder

Die warme aprilmaand deel 1

 Blauwe stippen betreffen de jaarlijkse gemiddelde temperatuur, rode stippen de gemiddelde temperatuur in april. De lijnen zijn de polynomiale trendlijnen [rangorde 7].
Bron: Meteorologica

Een vakbroeder wees me onlangs op een artikel in het Meteorologica. Onderzoeker Aarnout van Delden van de universiteit van Utrecht heeft in het juninummer een interessant artikel geschreven over de warme aprilmaanden ven de afgelopen decennia. Hij constateert dat de aprilmaanden in ons land de afgelopen 40 jaar veel sneller zijn opgewarmd dan andere maanden. Van Delden berekent dat de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt sinds 1901 ruim 2 °C gestegen is terwijl april maar liefst 3,5 °C steeg.  Dat laatste lijkt me nogal fors. De trendlijnen in de eerste grafiek zien er inderdaad indrukwekkend uit. Op basis van de grafiek constateert Van Delden dat nu de gemiddelde apriltemperatuur gelijk is geworden aan de gemiddelde jaartemperatuur, beide trendlijnen convergeren inderdaad in 2019 naar 11 °C.

Ik was benieuwd of ik tot dezelfde constateringen zou komen als Van Delden, en maak gebruik van de  ongehomogeniseerde temperatuurreeksen van het KNMI. In de officiële (gehomogeniseerde) temperatuurreeksen van De Bilt zijn de meetgegevens tussen 1 januari 1901 en 1 september 1951 ‘gecorrigeerd’ met behulp van een statistische techniek. Gecorrigeerd betekent dat data in de meeste gevallen naar beneden zijn bijgesteld. Die correctie is omstreden, zie dit rapport van ondergetekende en Jan Ruis, Frans Dijkstra en Marcel Crok. Daarom gebruik ik de niet-gehomogeniseerde  maar wel gestandaardiseerde cijfers, tenzij anders vermeld.

Data: KNMI Lees verder

De klimaatkardinalen van Leon de Winter

Bron: Telegraaf

Schrijver Leon de Winter is columnist bij de Telegraaf en laat regelmatig zien dat hij niet alleen een goede schrijver is maar dat hij ook uitstekend  kan analyseren. Deze keer fileert hij de klimaathysterie nogmaals en waarschuwt hij voor de almacht van de klimaatkardinalen:  “De klimaatreligie is onverbiddelijk ten aanzien van ketters. De nieuwe klimaatkardinalen eisen totale onderwerping aan hun geloofsartikelen; wie daaraan twijfelt, tekent zijn doodvonnis. Sceptische klimaatwetenschappers raken hun baan kwijt, tijdschriften weigeren hun artikelen af te drukken, ze worden uit symposia verbannen. De klimaatkardinalen heersen al in politieke en publicitaire zin; nog even, en zij kunnen gevangenisstraffen uitdelen.

Enfin, leest u zelf de column door deze link te volgen.

 

 

 

 

 

 

Nederland en de zon

Afbeelding van giografiche via Pixabay

Een paar keer al schreef ik een bericht over de toename van de hoeveelheid zonlicht die vanaf 1985 gemeten wordt in ons land. In die periode is de hoeveelheid inkomende zonnestraling in De Bilt met maar liefst 10% toegenomen. Oorzaak daarvan is het schoner worden van de lucht, een proces dat aangeduid wordt met ‘brightening’. Lees o.a. hier. Dat proces van brightening vond overigens in heel Europa plaats en ook in de rest van de (destijds) geïndustrialiseerde wereld.

Een gevolg van deze toename van de hoeveelheid zonlicht in ons land sinds 1985 is dat de temperatuur gestegen is. Het is daarom vreemd dat die gestegen temperatuur tegenwoordig vrijwel uitsluitend in verband wordt gebracht met het toegenomen CO2-gehalte in de atmosfeer. Bovendien is de causaliteit (oorzaak-gevolg) tussen zonnestraling en de temperatuur aan het aardoppervlak zonneklaar, om het zo maar te zeggen. Het verband tussen CO2 en temperatuur aan het aardoppervlak is diffuser omdat effect van CO2 op de temperatuur indirecter is.  Er zijn nogal wat tegenkoppelingen in het spel waarvan een deel nog niet kwantificeerbaar is. Lees verder

Churchill, Canada

Foto van Gerhard Gellinger via Pixabay

Susan Crockford schrijft op haar blog regelmatig over ijsberen. Ze is biologe en gespecialiseerd in dat onderwerp. Vorige week refereerde ze aan de warmte in West-Europa eind juni en vergeleek dat met de warme dagen in Churchill, Canada. Churchill ligt aan de Hudson Bay en wordt wel gezien als de ‘hoofdstad’ van de ijsbeer. Dat laatste komt vooral omdat er een grote populatie aanwezig is en in de omgeving al lang onderzoek wordt gedaan naar deze dieren.

Churchill had vanaf 18 juni van dit jaar een aantal dagen met warm weer , met Tx van soms meer dan  25 °C. Op vrijdag 28 juni was de Tx in Churchill gezakt naar 7,1 °C. Dergelijke warme dagen zijn niet ongewoon in Churchill, kijk maar naar deze grafiek van 2018  tot heden:

Bron: ClimateExplorer Lees verder

Tropische dagen

Een paar dagen geleden presenteerde weerman Peter Kuipers Munnike op zijn twitteraccount een paar getallen over het aantal tropische dagen in De Bilt sinds 1901. De Bilt wordt gebruikt om te bepalen of er in ons land sprake is van een hittegolf. Een hittegolf  elders in het land is dus onzin, maar je hoort het geregeld.  Zo te zien is er sprake van een spectaculaire toename van het aantal tropische dagen.

Daar moet wel een kanttekening bij gemaakt worden: die spectaculaire toename is vooral het gevolg van het feit dat Peter gebruik maakt van de door het KNMI gehomogeniseerde temperatuurdata.  Die homogenisatie is een soort van correctie op de gemeten temperaturen. In De Bilt gaat het om de data tussen 1-1-1901 en 1-9-1951. De data daarna zijn ongemoeid gelaten. Waarom dat gedaan is, en vooral of dat wel deugt, daar is hier en elders al veel over geschreven. In elk geval betekende die homogenisatie dat de hoogste temperaturen tussen 1901 en 1951 flink naar beneden werden ‘gecorrigeerd’. Hoe zien die getallen er uit als we niet de gehomogeniseerde data gebruiken maar de echt gemeten temperaturen? Lees verder

De sneeuw verdwijnt niet als sneeuw voor de zon

Bron: Climate4you

Onlangs heeft Ole Humlum op zijn website Climate4you een paar grafieken weergegeven over de sneeuwbedekking op het noordelijk halfrond. De grafiek hierboven is daar een van. Humlum is directeur van ArcticHERO (Arctic Historical Evaluation and Research Organisation) gevestigd op Spitsbergen. Humlum is van huis uit glaciaal geomorfoloog en was professor in de fysische geografie aan de universiteit van Oslo en het University Center op Spitsbergen. In zijn vakgebied is kennis van paleoklimatologie en moderne klimatologie een van de pijlers waarop dat vakgebied rust.

De onderliggende data voor de grafiek komen van Rutgers University, de State University van New Jersey. Daar zit een team dat al jarenlang de sneeuwbedekking analyseert en ter beschikking stelt als wekelijkse en maandelijkse sneeuwbedekkingsdata. Dat team van Rutgers University krijgt de meetgegevens weer van NOAA, het grote nationale weerbureau van de Verenigde Staten en maakt daar als het ware hapklare brokjes voor gebruikers van. Dat meten gaat met satellieten (en vliegtuigen), al vanaf oktober 1966. De eerste satelliet, de ESSA, deed het niet perfect, met als gevolg dat de meetreeksen tot 1972 niet volledig zijn.  Maar vanaf 1972 zitten er geen gaten meer in en krijgen we daardoor zicht  op de sneeuwbedekking door de jaren heen. Lees verder

Morgen warmste 2 juni ooit?

RTL nieuws bericht:  ” De kans dat het morgen de warmste 2 juni ooit gaat worden, is volgens Brian Verhoeven van Buienradar groot. Het record stamt uit 1947, toen werd het 29,5 graden in De Bilt. Morgen worden temperaturen van zo’n 30 graden verwacht, dus als de zon zijn werk gaat doen, moet het lukken.” Veel andere nieuwssites hebben vandaag een vergelijkbaar bericht verspreid.

Nou ja, daar gaan we weer. Op 1 januari 2016 heeft het KNMI gemeend de gemeten temperaturen van De Bilt tussen 1901 en 1951 te  moeten ‘corrigeren’. Dat betekende bijna altijd dat ze naar beneden werden bijgesteld. Vooral de hoogste temperaturen moesten het ontgelden. Dat heet homogeniseren, en die homogenisatie is op zijn zachtst gezegd omstreden.

Wat werd er op 2 jui 1947 écht gemeten in De Bilt? Dat was 30,7 °C, en die 29,5 °C waar de meneer van Buienradar over spreekt is dus de bijgestelde temperatuur, niet de gemeten temperatuur. De gemeten temperatuur van 2 juni 1947 is dus 1,2 °C naar beneden bijgesteld.  Dat lijkt weinig maar is heel erg veel. Zeker als je bedenkt dat de opwarming van de aarde sinds 1880 minder is dan die bijstelling. Het KNMI is hofleverancier van weergegevens in Nederland, en dus volgen alle weerorganisaties in Nederland, en de kranten , en radio en tv de bijgestelde temperaturen en niet meer de gemeten temperaturen.

Hierboven heb ik in een grafiek de Tx (maximum temperatuur) in De Bilt van alle 2 juni’s weergegeven.  De gemeten waarden dus, niet de ‘gecorrigeerde’. De kans is klein dat het morgen warmer wordt dan op 2 juni 1947.  Maar mocht dat het geval zijn, wat zegt dat dan?  Helemaal niets.

Voor eenieder die de discussie over die homogenisatie gemist heeft: het rapport daarover is gratis downloadbaar op https://klimaatgek.nl/wordpress/downloads/