KNMI Klimaatsignaal ‘21 deel 1

 

Fig.1    Data: PSMSL

Vandaag heeft het KNMI bij verrassing (eind van de week begint de klimaattop in Glasgow) een tussentijds rapport uitgebracht in de reeks over klimaatscenario’s. Ik heb alleen even vluchtig het hoofdstukje over de zeespiegelstijging doorgebladerd omdat dat een ‘kroonjuweel’ is van de opwarmingstheorie van het IPCC. Over die zeespiegelstijging heb ik al vaak geschreven,  en al even vaak geconstateerd dat het met die ‘beloofde’  versnelling van de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust tot nu toe helemaal niet wil lukken. De zeespiegel voor onze kust stijgt sinds eind van de 19e eeuw met een heel gelijkmatige tempo van ongeveer 19 cm per eeuw. Trek je daar de bodemdaling aan de kust van af dan gaat het om een absolute zeespiegelstijging van ongeveer 16 cm per eeuw. Precies zoals Deltares het in zijn Zeespiegelmonitor 2018 ook voorrekent.

Dat is raar, dat die zeespiegelversnelling die  blijkbaar mondiaal vastgesteld wordt, niet aan onze kust merkbaar is. Ik heb een Nederlandse wetenschapper wel eens op de radio horen zeggen dat dat uitblijven van die versnelling ‘ooit’ wel weer gecorrigeerd gaat worden. In figuur 1 heb ik de jaarlijkse zeespiegelhoogte van de 6 hoofdkuststations weergegeven van 1901 t/m 2020. Zoals te zien is, is er van een versnelling geen sprake.

Het KNMI erkent nu ook dat er aan onze kust nog weinig te zien is van die ‘mondiale versnelling’ en verklaart dat zo: “Het verschil tussen waarneming en projectie voor 2020 is goed te verklaren door verschillen in weer, oceaanstromingen, regionale opwarming en zoutgehalte van de oceaan.”  Dat zijn zo ongeveer alle denkbare factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat de zee op plaats A wat minder stijgt dan op plaats B. Maar decennia lang? Daar moet ik nog eens goed induiken. In ieder geval wil ik u onderstaande grafiek niet onthouden. Het is de gemeten zeespiegelstijging van figuur 1, gecombineerd met de bovenkant van de zeespiegelstijging volgens het KNMI op basis van IPCC scenario SSP5-8.5, namelijk 120 cm vanaf 2005 tot 2100. Overigens is dat SSP5-8.5 scenario door veel klimaatwetenschappers al naar de prullenbak verwezen als volstrekt ongeloofwaardig.

Fig.2    Data: PSMSL en KNMI

Maar zelfs het gematigde SSP scenario 4.5 geeft al een maximale stijging van 90 cm tussen 2005 en 2100. En ik heb van het KNMI begrepen dat onder de allerberoerdste omstandigheden die zee aan onze kust in het jaar 2100  wel 2m hoger kan staan dan in 2005! Maar dan moet de zee wel verrekte snel beginnen aan dat rampenscenario, want van 2005 (begin van de KNMI projectie) t/m 2020 steeg de zee ‘gewoon’ met een gezapige relatieve snelheid van 19 cm/eeuw, terwijl de rode lijn van de KNMI-projectie al als een raket omhoog schiet. “Wacht maar” hoor ik ze in De Bilt al zeggen, “…tot die verschillen in weer, oceaanstromingen, regionale opwarming en zoutgehalte van de oceaan ermee stoppen, dan zullen we eens wat beleven! ” Ik ben benieuwd.

Een volgende keer meer.