Volkskrant weet het zeker

Bron: Volkskrant

Bovenstaande regels vormen het begin van een artikel in de Volkskrant van vandaag. De obligate foto die tussen de kop en de subkop was geplaatst heb ik maar weggelaten.  Het is een foto van de afkalvende Perito Moreno gletsjer in Argentinië. Dergelijke foto’s worden graag door klimaatalarmisten gebruikt om de ernst van het probleem te schetsen. Ik vertelde mijn leerlingen dan altijd dat gletsjers die in zee uitmonden altijd afbrokkelen, in koude en in warme tijden. Mondige leerlingen werden dat (hoop ik), op hun hoede voor propagandatrucjes.

Om die krasse uitspraken in de kop te onderbouwen maakte journalist Keulemans  gebruik van drie recente publicaties.  Om die te bestuderen vergt nogal wat tijd, maar ik wil wel alvast een korte reactie geven.

Ik heb van alle drie de artikelen de abstract gelezen, wat plaatjes bekeken en de auteursnamen vergeleken. Wat dat laatste betreft: twee van de drie artikelen hebben dezelfde hoofdauteur, en een deel van de co-auteurs nam deel aan twee artikelen. It’s a small world, climate science.

Eigenlijk is er maar één artikel dat de alarmistische zinnen van Keulemans rechtvaardigt, en dat is getiteld “No evidence for globally coherent warm and cold periods over the preindustrial Common Era” . In de abstract van dit artikel staan ronkende zinnen die Keulemans blijkbaar geïnspireerd hebben. Ik zie dat dit artikel, in tegenstelling tot beide andere, een zogenaamde “Letter to the Editor” is. Dat houdt in dat een weging door peer reviewers normaal gesproken achterwege blijft. Beide andere artikelen zijn wel peer reviewed en zijn opvallend voorzichtiger in de getrokken conclusies.

Bron: Nature

Het NRC had gisteren over dezelfde papers ook al een artikel in zijn krant, de Volkskrant kon blijkbaar niet achterblijven. Dat NRC-artikel was wat voorzichtiger van toon dan dat van Keulemans. Ik zal de komende weken de drie artikelen eens rustig lezen en als ik denk dat ik moet reageren dat ook doen. Zowel NRC als Volkskrant raad ik aan extra voorzichtig te zijn met papers die niet peer reviewed zijn. Beide andere publicaties, die wel peer reviewed zijn, rechtvaardigen na mijn korte inspectie, geenszins de alarmerende teksten van het Volkskrantartikel. Overigens is peer reviewing nog geen garantie dat een paper geen onzin verkoopt. Misschien later meer.