Het KNMI rapport deel 2

Fig.1    Bron: Telegraaf

Wetenschapsjournalist Edwin Timmer van de Telegraaf heeft op de site van de krant intussen een analyse gemaakt van het jongste alarmerende rapport van het KNMI. Ik lees over de alarmerende paragraaf van de zeespiegelstijging, die ik in het vorige artikel aan de kaak stelde:

Fig.2    Bron: Telegraaf

Dus professor Drijfhout gelooft zelf ook niet meer in het doemscenario van RCP8.5, maar gaat er wel akkoord mee dat in het KNMI-rapport desondanks RCP8.5  met bijbehorende maximale zeespiegelstijging van 120 cm naar buiten uitdraagt als ‘mogelijk’ scenario.

Waarom gebeurt dit? Het antwoord op die vraag staat (per ongeluk?) in het blokje direct onder de laatste zin van Drijfhout: “Doem wegbereider voor klimaattop: ’Als je echt verandering wilt, moet je mensen bang maken”.