Alweer een rapport van het IPCC

Afgelopen week werd alweer een IPCC-rapport uitgebracht,  ditmaal het deelrapport van werkgroep 3 onder de paraplu van het AR6-rapport. Ik heb het nog niet gelezen, maar begrijp uit de reacties van main stream media dat het nu nog méér dan voorheen 5 voor 12 is.

Bij GeenStijl hebben ze op hun eigen manier aandacht aan het rapport besteed. Niet inhoudelijk (het narratief van het IPCC is intussen wel bekend) maar men geeft letterlijk een beeld van hoe de grootste nieuwsmedia in ons land aandacht besteden aan het IPCC-rapport:


Fig.1    Bron: GeenStijl

Voor het hele bericht klik hier. Wat opvalt is dat de begeleidende foto’s van de main stream media vooral bedoeld lijken om mensen bang te maken.  Veel foto’s zien er dreigend uit maar laten bijvoorbeeld koeltorens zien die waterdruppels uitstoten en dus weinig met het onderwerp te maken hebben. Andere foto’s laten windmolens zien en zonnepanelen en suggereren daarmee dat windmolens en zonnepanelen ‘redding’ zullen brengen, wat volstrekte onzin is.


Fig.2   Bron: GeenStijl

Heel vreemd is de bosbrandfoto van de Volkskrant hierboven. Branden leveren behalve rook inderdaad ook grote hoeveelheden broeikasgassen op. Maar liefst 70 tot 80 % van de totale biomassa die jaarlijks wereldwijd wordt verbrand, wordt in de equatoriale en subtropische gebieden verbrand. Enkele van de meest intensieve verbrandingsactiviteiten van biomassa houden verband met ontbossing en grasland afbranden.

Fig.3    Bron: twitter.com/bjornlomborg

Maar het oppervlak land dat jaarlijks ten prooi valt aan de vlammen is sinds het begin van de vorige eeuw drastisch afgenomen met zo’n 2,3 miljoen km2. De grafiek van figuur 3 is gemaakt op basis van een historische reconstructie plus satellietdata. Zie hier en hier en hier.

Fig.4     Bron: NASA/P.Zoe

De active fire index die te zien is in de grafiek van figuur 4 is gemaakt op basis van satellietdata van het MODIS instrument (NASA) en geeft informatie over de plaats van een brand, de uitgestraalde energie, de verhouding vlammen/smeulend en een schatting van de verbrande oppervlakte. De grafiek laat zien dat de active fire index vanaf het begin van de metingen in 2000 t/m 2021 is afgenomen.

Ik concludeer twee dingen: in de eerste plaats zijn de meeste media in Nederland erg volgzaam voor wat betreft de publicaties van het IPCC. Er valt nauwelijks een kritisch woord en vrijwel alles wat het IPCC publiceert wordt klakkeloos overgenomen. In de tweede plaats zijn de begeleidende foto’s niet informatief maar lijken vooral tot doel te hebben de lezer angst aan te jagen. Ideale ingrediënten voor het verspreiden van ‘pakkend’ nieuws.