Kernenergie kostbaar?

Ja, een kerncentrale bouwen is erg duur, aanmerkelijk duurder dan een gascentrale. Maar dan kijken we vooral naar de bouwkosten en niet verder dan onze neus lang is.

Prof. David Ruzic van de University of Illinois rekent dat rustig en begrijpelijk voor. Het videootje is uit 2019 en aan de grafiek aan het eind zien we dat de huidige hoge gasprijsstijging nog niet meegenomen is, maar dat maakt de aantrekkelijkheid van kernenergie alleen maar groter. En natuurlijk is er het afval, maar dat kan bij moderne centrales sterk verminderd worden.

En het gevaar dan voor de omgeving, Greenpeace waarschuwt daar toch niet voor niets al jaren voor? Ir. Ad Louter: “Hoe veilig kernenergie is blijkt wel uit het lage aantal dodelijke slachtoffers, dat in 70 jaar kernenergie wereldwijd gevallen is: zo’n 200. Als je dat omrekent naar slachtoffers per opgewekte MWh bestaat er geen veiliger energiebron. Zelfs zon en wind staan boven kernenergie op dat lijstje.”(bron TW)