Wat rekenen aan een zonneakker of -weide


Rekenen aan zonne-energie kan vanuit verschillende uitgangspunten. Paul Bouwmeester doet dat op zijn manier en noemt die uitgewerkte methode de zonneweidewijzer.

Paul introduceert hierin onder andere het begrip ‘collectieve energie huishoudens’ en rekent de kengetallen van een zeer groot zonneproject, Zonnepark Sappemeer, door.  Met verrassende resultaten. Ook geeft de file de mogelijkheid om zelf uw favoriete zonneakker eens door te rekenen.

Die zonneweidewijzer kunt u hier als Excelfile downloaden.