Eenzijdig

Bron: NRC

Ook het NRC heeft zich in het homogenisatiedebat gestort. Gisteren, 1 augustus, schreef Karel Knip een artikel over de kwestie, de kop ziet u hierboven.

Het betreft een replicatiestudie, waarin we de homogenisatie van het KNMI precies nadoen: we kunnen Tx (maximum etmaaltemperatuur) tamelijk goed reproduceren. Alleen voor Tx in de zomermaanden en vooral in de warmste jaren lukt de replicatie opvallend genoeg niet. Hier blijkt het KNMI te hebben overgecorrigeerd waardoor het aantal hittegolven sterk is gereduceerd. Hoe men dat heeft gedaan is tot nu toe niet duidelijk geworden; een door ons aangevraagd gesprek hierover werd geweigerd. Bovendien krijgen we met andere vergelijkingsstations dan de door het KNMI gebruikte Eelde en met andere vergelijkingsperioden weer heel andere resultaten. Kennelijk is de methode van het KNMI niet robuust en sterk afhankelijk van arbitraire keuzen.

Terug naar het artikel van Karel Knip: hij vindt ons rapport ‘een weinig overtuigend betoog’. Het lijkt erop dat Knip Theo Brandsma heeft bevraagd, de KNMI-wetenschapper achter de homogenisatie. Dan krijg je vanzelfsprekend een ander verhaal dan het onze. Vroeger werd door zichzelf respecterende journalisten hoor en wederhoor toegepast. Dat was de basis van goede journalistiek. Blijkbaar is dat nu niet meer nodig en is het voldoende als men regelmatig schermt met het zichzelf toebedeelde aureool ’kwaliteitskrant’.

Knip schrijft:  “Het betekende dat er tegenwoordig meer hittegolven zijn dan vroeger en dit riekte naar manipulatie. Maar wás het ook manipulatie?”  Het woord manipulatie komt in ons rapport niet éénmaal voor, het is een interpretatie van Knip. Aan het eind van het artikel schrijft hij: “De conclusie is dat de groep van Marcel Crok er niet in is geslaagd de KNMI-homogenisatie aan te tasten.” Die conclusie trekt Knip op basis van een gesprek met de man achter de homogenisatie en zónder wederhoor toe te passen.

In de laatste zin van het artikel komen die ‘meer’  hittegolven weer terug, als Knip schrijft: “Er zijn tegenwoordig echt meer hittegolven dan vroeger.” Dat is een vreemde zin, want nergens in ons rapport beweren we dat er tegenwoordig niet méér hittegolven zouden kunnen zijn dan vroeger. Maar wel dat er heel veel hittegolven tussen 1901 en 1951 zijn verdwenen door een correctie die niet reproduceerbaar is. Er wordt tegenwoordig slecht gelezen.