#WhyAreTheyDoingThis ?

De jongste video over corona van de hand van Ivor Cummins, sluit perfect aan op mijn recente bericht over het virus. Hij laat zien wat ik ook toonde, namelijk dat de ‘besmetting’-data niet gecorrigeerd zijn voor false positives en andere manco’s die aan de PCR-test kleven.

Cummings vergelijkt in deze video de ‘besmetting’-data van het Verenigd Koninkrijk met de coronasterftecijfers en legt ze naast de maatregelen die de Britse regering heeft genomen. Hij vergelijkt deze met onder andere die van Zweden, zowel tijdens de epidemie in het voorjaar als recent. En Zweden deed (tijdens de golf) en doet (nu) het nog steeds beter met nauwelijks inzet van overheidsmaatregelen.  En steeds vraagt Cummins zich bij verscherpte overheidsmaatregelen in het VK af:  why are they doing this? Het lijkt alsof alle gezonde verstand verdwenen is.

Flaxman et al (Nature, juni 2020) concludeerden dat “grote niet-farmaceutische interventies – en lockdowns in het bijzonder – een groot  effect hebben gehad op het verminderen van overdracht“. Een recente publicatie van Colombo et al (Nature, september 2020) toont echter aan dat maatregelen als lockdowns niet werken.

Cummins verstaat de kunst om –niet afgeleid door de virushysterie- rustig naar de beschikbare data te kijken en ze te vergelijken. Aanrader!

https://youtu.be/LrRijSa8494