Klimaat of Milieu?

Jan Smelik heeft weer een kort maar krachtige video gemaakt, ditmaal over de milieuaspecten van het gebruik van ‘groene’  energiebronnen: