Brief aan het IPCC


Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow hebben Clintel en het Irish Climate Science Forum een brief gestuurd aan de voorzitter van het IPCC, dr. Hoessung Lee. Het 17 pagina’s tellende document bevat de kritiek van onderzoekers op de Summary for Policymakers van het laatste IPCC rapport, AR6. Beide organisaties zijn van mening dat de SFP van het IPCC-rapport op zes belangrijke deelgebieden een verkeerde voorstelling van zaken geeft van de meest recente objectieve klimaatwetenschap:

  1. 1. Het is niet “onmiskenbaar” dat alleen de invloed van de mens de planeet heeft opgewarmd; de waargenomen bescheiden opwarming van ~1°C sinds 1850-1900 is het gevolg van een tot nu toe onopgeloste combinatie van antropogene en natuurlijke invloeden.
  2. 2. De nieuwe “hockey-stick” grafiek (Fig SPM.1), die we gedetailleerd hebben geanalyseerd, is een samenraapsel van ongelijksoortige indicatoren uit verschillende perioden van de afgelopen 2000 jaar, die niet de tussenliggende welbekende temperatuurvariabiliteit erkennen, bijvoorbeeld van de Romeinse en Middeleeuwse Warme periodes en van de Kleine IJstijd.
  3. 3. Het vóórkomen van zogenaamde “extreme weersomstandigheden” wordt in het SPM ten onrechte verkeerd weergegeven vergeleken met het hoofdrapport waarin voor vele categorieën geen statistisch significante trends kunnen worden vastgesteld.
  4. 4. De ontwikkelingen in de cryosfeer worden in het SPM verkeerd weergegeven: met name wordt opgemerkt dat er de afgelopen 15 jaar vrijwel geen trend in het Arctische zee-ijs te zien is.
  5. 5. Ook de ontwikkelingen in de oceanen worden in het SPM verkeerd voorgesteld; met name de waarschijnlijk bescheiden stijging van het GMSL tot 2100 wijst niet op een “klimaatcrisis”.
  6. 6. De CMIP6-klimaatmodellen zijn nóg gevoeliger dan de reeds overgevoelige CMIP5-modellen van AR5, en negeren peer reviewed wetenschappelijke bewijzen van een lage klimaatgevoeligheid. De modellen leiden tot ongeldige conclusies over ECS en “koolstofbudgetten”; de waarschijnlijke wereldwijde temperatuurstijging tot 2100 wijst niet op een “klimaatcrisis”.

Daarna volgt per deelgebied een uitleg van de kritiek. Wie de hele brief wil lezen kan hem hier downloaden.

Prima gedaan Clintel en ICFS! Wat mij betreft een goed onderbouwd kritisch geluid, dat waarachtig nodig is in de ‘storm’ van mediaberichten die de afgelopen weken vrijwel allemaal met een gemakzuchtig automatisme het IPCC-geluid ondersteunen.