Prof. Piet Lukkes en het stikstofdebat

Prof. Piet Lukkes:  “ In de ivoren toren van de politiek, de commissie Remkes, de ecologen en pressiegroepen weet men zeker dat de invloed van stikstofemissies op de natuur koste wat koste naar nul moet. Zulk ingrijpend beleid moet waterdicht zijn gefundeerd. Daarvan is geen sprake.”

Piet Lukkes schreef een verhelderend en kritisch stuk over het stikstofdebat, en de Leeuwarder Courant was zo moedig om het te plaatsen. Daar kunnen kranten als NRC, Volkskrant en Trouw nog wat van leren.  Klik hier om het hele artikel te lezen!

Fig.1   Bron: Leeuwarder Courant