Het zeeijs op de Noordpool anno 2023


Fig.1    Bron: NSIDC

Trouwe lezers weten dat ik rond deze tijd altijd een overzicht geeft van het minimum oppervlak aan zeeijs op de Noordpool. Samen met de zeespiegelstijging behoort het minimum oppervlak zeeijs (drijfijs) op de Noordpool tot de Heilige Graal van klimaatalarmisten. De seizoenschommeling op de Noordpool zorgt ervoor dat meestal in maart het maximum oppervlak (extent) aan zeeijs bereikt wordt en in september het minimum oppervlak. Het kaartje geeft de situatie weer op 20 september 2023.

Fig.2    Bron: NSIDC

De grafiek van figuur 2 vergelijkt de omvang van het zeeijs over de laatste vier weken van dit jaar plus de laatste vier weken van de vier voorgaande jaren. Te zien is dat we het punt van minimum extent (16 september 2023) net een paar dagen voorbij zijn. Verder toont de grafiek dat het jaar 2023 niet afwijkt van de 4 voorafgaande jaren. Dat is opvallend omdat de afgelopen zomermaanden werden beschouwd als ‘de warmste ooit’.


Fig.3   Data: NSIDC

Figuur 3 toont het verloop van de minimum sea ice extent van 1979 t/m 2023. Duidelijk is de afname te zien van begin jaren ’80 tot 2007. Vanaf 2007 t/m 2023 is er geen trend meer te bespeuren.


Fig.4    Data: NSIDC

In de grafiek van figuur 4 is het verloop van de minimum sea ice extent weergegeven van 2007 t/m 2023. De streepjeslijn is de lineaire trendlijn, met formule rechtsonder. De trend is met een P-waarde van 0,67 niet significant.

Al 17 jaren achtereen geen daling meer van het minimum oppervlak zeeijs op de Noordpool. Ik vermoed dat dat niet groots gevierd gaat worden in de traditionele media 😉.