De EU en kindactivisten

In het vorige bericht linkte ik naar het artikel van Rypke Zeilmaker, die een interessante analyse gaf van de opkomst en glorie van jonge klimaatactivisten. Uiteindelijk  blijkt het helemaal niet de vrucht te zijn van jeugdige spontaniteit maar van een uitgekiende pr-strategie, gefinancierd door machtige mensen en organisaties.

Een van de lezers van deze blog stuurde me een link naar een rapport van de Europese Commissie uit december 2017, ondertekend door Juncker. Ik had dat document niet eerder gezien, het is interessant. De Europese Commissie finaciert het klimaatbeleid en energietransitie flink. En er gaat ook geld naar kind-klimaatactivisten! Op pagina 5 lees ik: “Lastly, I would like young Europeans, who are Europe’s future, to work even harder to protect our planet. A new youth climate initiative, together with new projects under the European Solidarity Corps, will give them the opportunity to do just that. The Commission will make a financial contribution to these endeavours and I expect Member States to do so too.

Van die kindactivisten zijn we voorlopig dus niet af, en scholieren die ‘voor het klimaat’ staken zullen voorlopig ook niet van de tv verdwijnen met zo’n grote financier achter zich.

Nog een paar opvallende quotes uit het rapport:

The future of our planet requires immediate action — in real time. That is why I am calling on all those involved in the ecological transition and the modernisation of the economy to join forces at once to mend our fragmented economies and societies.

No one should be left behind by the energy transition. That is why the Commission is launching an initiative to support the development of clean energy on our 2 400 European islands, whose 15 million inhabitants face a greater threat from the effects of climate change than other Europeans. ”

We would need at least four planets to maintain our present way of life, production and consumption. But we only have one. So now is the time for us all to come together and act for our planet. Tomorrow will be too late.

Op weg naar een superstaat?  En let op het taalgebruik in het tweede citaat. Als je niet meedoet word je misschien ‘achtergelaten’. Dat doet me denken aan een uitspraak van een voormalig rector van mijn school, die de zoveelste ‘vernieuwing’  van het onderwijs er door moest drukken bij de docenten. Toen er terecht vanuit het volk tegengas gegeven werd sprak hij de legendarische woorden:  “we kunnen blijkbaar niet iedereen meenemen op het pad der vernieuwing”.  Overigens was die vernieuwing na 10 jaar alweer verdwenen omdat het de zoveelste flop bleek. Vernieuwing en modernisering zijn de toverwoorden in het jargon, en transitie!

Dat bewoners van Europese eilanden meer geld krijgen ( ‘face a greater threat from the effects of climate change’ ) slaat waarschijnlijk op een versnelde zeespiegelstijging, iets anders kan ik niet bedenken. Die versnelde zeespiegelstijging wordt tot nu toe niet waargenomen, dat heb ik hier al een paar keer aangetoond. En het laatste citaat is een variant op “het is vijf voor twaalf”  en andere bangmakerij.

Natuurlijk staan er ook hier en daar wel wat verstandige dingen in het rapport. Ik ben uiteindelijk ook best wel een bewuste burger , met mijn geïsoleerde woning en mijn hybride auto en mijn OV-kaart. Maar er staan ook een hoop onzin en nare dure dingen in. Bangmakerij vooral, en dat we de portemonnee moeten trekken als boetedoening. Want als de EU geld uitgeeft komt dat altijd van de betalende burger. Jammer dat ik als burger geen enkele zeggenschap heb over de samenstelling en het beleid van de Europese Commissie. Misschien over het beleid, in theorie,  maar dat is dan ook maar een héél klein beetje. Een ietsiepietsie democratie, die EU.

Dit is de link naar het rapport.