Kou!

Fig. 1    Bron: wxcharts

Het weermodel ECMWF geeft aan dat het koude weer in Nederland nog minstens 10 dagen aanhoudt. Zie figuur 1. Ik heb de rode punt midden in Nederland geplaatst en de zwarte datumwijzer op woensdag 17 februari. Het model geeft aan dat er een blokkerend hogedrukgebied ligt boven Zuid Scandinavië, en die ligt er dan al een poosje. Dat betekent aanvoer van koude Russische lucht uit het NO, ideaal voor het ontstaan van een dikke ijslaag. Dit willen we zien als we hopen op een Elfstedentocht, haal de ijzers maar uit het vet! Het rode pijltje rechts geeft de temperatuurverwachting weer in het centrum van Nederland. Maar pas op: modellen geven geen garantie voor de toekomst. Dat geldt overigens nog veel sterker voor klimaatmodellen, daar is de garantie vrijwel 0.

Fig. 2    Sneeuw- en ijsbedekking op 6 februari   Bron: Global Cryosphere Watch

Het kaartje van figuur 2 geeft voor de gehele aarde de huidige sneeuw- en ijsbedekking weer. Geel is drijfijs, wit sneeuw. Ook de landijsmassa’s worden met wit weergegeven vanwege de sneeuwbedekking. Als we naar het noordelijk halfrond kijken (waar het meeste land is) dan is de totale oppervlakte aan sneeuwbedekking momenteel wel groot niet uitzonderlijk groot. In figuur 3 wordt het huidige sneeuwoppervlak vergeleken met die van de periode 1998-2011.

Fig.3    Oppervlak sneeuw NH 6 feb 2021    Bron: Canadian Cryospheric Information Network

Maar kijken we naar het volume van dat sneeuwdek (figuur 4), uitgedrukt in km3 waterequivalent, dan zien we dat er momenteel opvallend veel sneeuw op het NH ligt. En er komt nog meer aan. Hopelijk niet veel in Nederland want dat is slecht voor de ijsvorming ;-).

Fig. 4    Volume sneeuw in km3 waterequivalent    Bron: Canadian Cryospheric Information Network