Waar is die klimaatcrisis?

Ik lees en hoor sinds een paar jaar vrijwel dagelijks dat er sprake zou zijn van een ‘klimaatcrisis’. Dat is de opvolger van ‘klimaatverandering’, die op zijn beurt weer de opvolger was van het begrip ‘opwarming’. Die opwarming bedraagt voor de aarde als geheel ruim 1 °C vanaf 1850. ‘Opwarming’ is eendimensionaal en makkelijk te begrijpen. Dat geldt al veel minder voor het begrip ‘klimaatverandering’ dat niet alleen over de temperatuur kan gaan maar ook over droogte, overstromingen en andere factoren die te maken kunnen hebben met klimaat. Het gebruik van het begrip ‘klimaatverandering’ heeft er voor gezorgd dat veel mensen menen dat het klimaat van nature onveranderlijk is.

Bij ‘klimaatcrisis’ gaan alarmbellen rinkelen: zaken raken onbeheersbaar en levens van mensen staan op het spel. Wikipedia beschrijft de term als volgt: “Climate crisis is a term describing global warming and climate change, and their consequences. The term has been used to describe the threat of global warming to the planet, and to urge aggressive climate change mitigation.”  Ik heb de belangrijkste woorden vetgedrukt: er is sprake van bedreigingen en dus moet er aangedrongen worden op agressieve beperking van klimaatverandering. Dat laatste heeft zelfs geleid tot hernieuwde belangstelling voor wat men ’geo engineering’ noemt. Volstrekt onverantwoord.

Fig.1    Data: PSMSL

Maar hoe staat het met die bedreigingen waarvan sprake zou zijn? Met de regelmaat van de klok verschijnen er in media berichten over rampen die zich zouden afspelen als gevolg van klimaatverandering.  Ik heb op deze website al vele malen dergelijke berichten doorgeprikt. Een van de bekendste is dat de zeespiegel als gevolg van opwarming momenteel zo hard stijgt dat laaggelegen gebieden bedreigd worden. Die extra stijging zou dan het gevolg zijn van antropogene opwarming als gevolg van uitstoot van CO2 uit menselijke bronnen. Nu is die antropogene uitstoot realiteit, en CO2 is zonder twijfel een broeikasgas, dus het is niet ondenkbaar dat de mens op die manier invloed heeft op de aardse temperatuur. Maar hoe groot die invloed is (climate sensitivity) is nog steeds onderwerp van discussie onder wetenschappers, wat aantoont dat de materie complex is.

Extra zeespiegelstijging als gevolg van menselijke CO2-uitstoot is een kroonjuweel van de antropogene opwarmingshypothese. Dat de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust echter al 120 jaar geen krimp geeft toont figuur 1. De grafiek toont de zeespiegelstijging vanaf 1901. Een stijgende zeespiegel is de afgelopen 12.000 jaar normaal: sinds het einde van de laatste ijstijd is de zeespiegel ruim 120m gestegen als gevolg van natuurlijke klimaatverandering. Invloed van recente menselijke activiteiten -met name vanaf 1950- op de temperatuur zou dus zichtbaar moeten zijn in de grafiek en een versnelling moeten brengen in het signaal. Zoals de grafiek laat zien is de trend echter voorbeeldig lineair.

Dat geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse kuststations maar ook voor de data van vele andere meetstations over de hele wereld die vaak al meer dan een eeuw de zeespiegelhoogten meten. Ik heb in het verleden al enkele malen aandacht besteed aan de zeespiegeldata van een achttal meetstations verspreid over de aarde die alle langer dan 100 jaren vrijwel ononderbroken meten, te weten:

Den Helder NL
Victoria, Canada
San Francisco, USA
The Battery (NY), USA
Honolulu, USA
Balboa, Panama
Fremantle, Australië
North Shields, GB

Dit zijn de bijbehorende grafieken:

Fig. 2    Bron: sealevel.info    Data: PSMSL

Figuur 2 toont de data van de 8 meetstations, geselecteerd op de lengte van de meetreeks, de ruimtelijke spreiding en de afwezigheid van sterke fluctuaties in landhoogte. Bij geen van de acht stations is sprake van een versnelling in de trend.

Is er dan sprake van meer droogte misschien?  Nee, zelfs wat minder, laat de studie van Hao et al zien:

Fig. 3    Bron: Hao et al

De Sahel, de semi-aride zone ten Z van de Sahara en bekend van de verschrikkelijke beelden van vele stervende mensen in de jaren rond 1980 kent sinds 1985 weer een toename van de neerslag, waardoor de Sahel vergroent.

Fig. 4    Bron: Berntell et al 2018

Meer neerslag dan? Zo te zien aan figuur 5 is er geen sprake van gemiddeld méér neerslag op aarde in de periode 1950-2020:

Fig. 5    Bron: WUWT  Data: ClimateExplorer

Meer zware tropische wervelstormen? Ook hiervoor zijn geen aanwijzingen:

Fig. 6    Bron: climatlas

En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Het lijkt er dus op dat het met die ‘threat of global warming to the planet’ wel meevalt, en dat ‘to urge aggressive climate change mitigation’ wat voorbarig is. De term klimaatcrisis lijkt dan ook meer het product van de mindsetting van klimaatactivisten dan van klimaatverandering.

Voor wie nog veel meer voorbeelden wil zien van onjuiste of overdreven klimaatbedreigingen kan terecht bij een artikel onder de kop Where is the “Climate Emergency”? ’ van de hand van Willis Eschenbach op de site WUWT. Martien de Wit heeft Willis’ bijdrage in het Nederlands vertaald  voor de site climategate.nl.