Klimaathysterie


Je weet dat het gaat gebeuren:  elke keer dat er weer een klimaatconferentie gehouden wordt betekent dit dat er een golf van propagandistische berichten over ons uitgestort gaat worden. Voor wetenschappers is zo’n conferentie een uitgelezen moment om hun nieuwe (alarmistische) publicatie naar buiten te brengen. De planning -samen met tijdschriften die natuurlijk ook belangen hebben- lijkt wel geperfectioneerd.  En veel mainstream media doen nijver mee met het verspreiden van de onheilstijding.

De Green Deal van EU-klimaatpaus Frans Timmermans kwam daar nog bovenop.  Ongetwijfeld is het tijdstip van publicatie van de EU plannen zorgvuldig gekozen. Overigens zou het me niet verbazen als die Green Deal voor veel twijfelende kiezers in GB het beslissende duwtje geweest is richting Brexit.

Kortom, er zijn binnen een tijdsbestek van twee weken zoveel publicaties en artikelen naar buiten komen waar ik op zou moeten en willen reageren dat het teveel werd. Die gekte werd ook een aantal lezers van Klimaatgek.nl teveel, getuige de vele emails die ik de afgelopen dagen daarover heb ontvangen. Het gaat daarin vaak over de rol van de media.

Media draaien ongeremd mee in het klimaatcircus en herhalen oneindig de mantra’s die daarbij horen. Daar horen ook bijdragen bij zoals van de in zee verdwijnende huizen in Senegal bij Bureau Buitenland  op Radio1. Luisteraars naar dat item geloven nu dat die kwestie iets te maken heeft met de stijgende zeespiegel. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die niet alles voor zoete koek aannemen en zelf op onderzoek uitgaan. Binnen 5 minuten had een lezer van Klimaatgek op het internet gevonden dat het bericht over Senegal onzin was en hoe de kwestie wél in elkaar stak. Lees hier.

Em. hoogleraar Fred de Koning uit Leiden stuurde afgelopen week een ingezonden brief naar de redactie van de Volkskrant over de eenzijdige berichtgeving van de krant met betrekking tot het Groenlandse landijs:

Geachte redactie,

 Vanmorgen trof ik in de Volkskrant weer een alarmistisch artikel over het klimaat aan van de hand van Martijn Keulemans, ditmaal over de smeltende gletsjers op Groenland. Ik neem aam dat Martijn Keulemans en de redactie van de Volkskrant oprecht bezorgd zijn over de opwarming van de aarde. Daar is niets mis mee en zij mogen dat wat mij betreft ook uitdragen. Echter, er zijn ook tegenargumenten in te brengen tegen al die alarmistische verhalen, die de mensen alleen maar op stang jagen. Ik denk dat een objectieve redactie ook ruimte moet bieden voor een tegengeluid, zeker op wetenschappelijk gebied.

 Mijn ervaring van de laatste jaren is, dat ingezonden brieven, die tegen de klimaathysterie ingaan, niet geplaatst worden. Als dat het beleid van de Volkskrant is, zou ik dat graag van u vernemen. Dat bespaart mij een hoop tijd voor het schrijven van die brieven (alhoewel als ik het op papier zet, moet ik er wel 100% van overtuigd zijn, dat het waar is wat ik opschrijf, wat voor mij vaak ook een zinvol leerproces is).

 Maar goed, een (laatste?) poging om tegengas te geven aan de alarmistische berichtgeving over het klimaat in de Volkskrant: de Groenlandse IJskap. De Volkskrant van 11 december bericht over het versneld afsmelten van de Groenlandse ijskap. Het lijkt er inderdaad op, dat het afsmelten de laatste jaren in een versnelling is gekomen. Wij moeten dat echter wel in perspectief zien. Jason E. Box e.a. publiceerden in 2013 de resultaten van een onderzoek naar de omvang van de Groenlandse IJskap in de periode 1600 tot 2009 aan de hand van 86 ijskernen. Michiel van den Broeke was mede-auteur van dit artikel. Het blijkt, dat in de onderzochte 410 jaar de omvang van de ijskap met 16% is toegenomen. In de periode van 1840 tot 1945 nam de ijskap nog met 10% toe. Van 1945 tot 1968 is hij daarentegen met maar liefst 25% gekrompen en van 1968 tot 1996 nam hij weer toe, met 16%. Van den Broeke zegt het ook al in het artikel in de Volkskrant: “De variabiliteit is enorm. En we verwachten dat die variabiliteit gaat toenemen.” Bovendien stellen onderzoekers (laten wij het afschuwelijke woord “wetenschappers” maar niet meer gebruiken) van de Universiteit van Aarhus en het Greenland Climate Research Centre, dat zij in de periode 2005 tot 2015 een ongebruikelijk hoge geothermische hitte in het noordoosten van Groenland hebben waargenomen, die de versnelling van ijsstroom aldaar zou kunnen verklaren.

 Kortom, het afsmelten c.q. aangroei van de ijskap van Groenland is zeker iets dat door onderzoekers in de gaten gehouden moet worden, maar laten wij er niet al te alarmistisch over doen.

De brief is niet geplaatst, ik ken dit mechanisme van het buiten de deur houden van ongewenste visies door media.  Juist kranten, radio en televisie hebben de taak hebben om het klimaatdebat breed te houden lijkt me en te ontdoen van de waan van de dag . Dat gebeurt echter nauwelijks. Integendeel zelfs, ze vormen vaak de echoput van klimaatpropaganda.

Maar de wal zal het schip keren, er komen steeds meer reacties. Door de eenzijdige berichtgeving van media, de idiote klimaat- en energieplannen van Den Haag, de scoringsdrift van wetenschappers maar ook door de klimaatplannen van Brussel zal dat uiteindelijk alleen maar versneld worden denk ik. Wat een dolhuis.

Volgende keer weer wat rekenwerk en grafieken!