Van het aardgas af

Terwijl de Nederlandse overheid het aardgas in de ban heeft gedaan vanwege ‘het klimaat’ zetten de buurlanden juist in op aardgas vanwege ‘het klimaat’. In Duitsland krijgt een huishouden ruim €800 subsidie als men een aardgasaansluiting neemt. In Nederland, met een aardgasnet dat vrijwel iedereen bereikt, moeten we er juist van af. Krankzinnige wereld. Dat het de Duitsers menens is laat bovenstaande foto zien. Ik kwam er gisteren toevallig langs:  de aanleg van hoofdgasleiding nabij Kempen (Nordrhein Westfalen).

Er bestaat een wijdverbreid misverstand over dat besluit van de Nederlandse overheid dat we van het aardgas af moeten. Veel mensen denken dat dat te maken heeft met de aardbevingen in Groningen als gevolg van de aardgaswinning. Dat is onjuist. In deze grafiek zijn de CBS-cijfers van de aardgasbalans weergegeven:

Data: CBS

Vanaf 2013 is de winning van aardgas flink afgenomen en de invoer flink toegenomen. Dat laatste moest wel om naast het eigen verbruik de uitvoer van aardgas op peil te kunnen houden.

Van dezelfde CBS databron heb ik de grafiek hieronder gemaakt:


Het verbruik van aardgas sinds 1982 is de nieuwe component (blauwe lijn). Dat verbruik is tamelijk constant zoals u ziet. De import van gas is in 2018 groter dan de export. Maar wat nog aardiger is is dat sinds 2015 de import van aardgas groter is dan het binnenlands verbruik. Dat betekent dat als we morgen stoppen met gaswinning in Nederland én met de export van aardgas, we toch met z’n allen gewoon aardgas kunnen verbruiken. Net zoveel als we de afgelopen jaren gewend waren. Er is zelfs een beetje over om te exporteren (naar Duitsland bijvoorbeeld).