Zonuren in Duitsland

In het vorige bericht liet ik zien dat dat de hoeveelheid jaarlijks zonuren in De Bilt tussen 1980 en 2019 is toegenomen met meer dan 32%, een onwerkelijk grote toename. In een ander bericht bekeek ik de instraling in W/m2 in een zevental Duitse weerstations, verspreid over het land. De grafieken lieten zien dat in alle stations er een toename was van de instraling (solar irradiation) tussen 1980 en 2019. De laagste toename, 4,6%, was op station Hohenpeissenberg, het oudste station van Duitsland en gelegen aan de voet van de Alpen ten ZW van München. De hoogste toename was met 14,3% te vinden op Nordeney, een Duits waddeneiland.

Ik was benieuwd of in de zeven Duitse weerstations het aantal zonuren per jaar vanaf 1980 ook toegenomen was. De data vond ik op de website van de DWD, de stationnummers ook. Stuttgart viel af vanwege het ontbreken van teveel data. Van Nordeney ontbraken de laatste 2 jaren maar dat lijkt me geen probleem. Dit zijn de resultaten van het aantal zonuren per jaar en de bijbehorende lineaire trendlijnen.

Fig. 1  Data: DWD

Alle stations vertonen een forse toename van het aantal zonuren per jaar tussen 1980 en 2019. Dit zijn de percentuele toenames van het aantal zonuren in die periode per station, gebaseerd op de lineaire trendlijnen:

Braunschweig                   14,9 %
Hohenpeissenberg             9,2 %
Konstanz                            19,9 %
Nordeney                          12,5 %
Potsdam                            14,1 %
Würzburg                          24,7 %

Hohenpeissenberg blijft met 9,2% wat achter bij de andere stations.  Dat kan te maken hebben met het feit dat vanwege de relatief hoge ligging van dit station op 977 m hoogte het aantal zonuren toch al hoog was vergeleken met veel andere Duitse stations. Al met al is er ook in Duitsland sprake van een forse toename van het aantal zonuren. Die toename sinds 1980 van het aantal zonuren zoals dat in De Bilt werd geconstateerd is dus blijkbaar geen typisch Nederlands fenomeen maar betreft een veel groter gebied.

De volgende keer ga ik kijken hoe het zit met het aantal zonuren in de Alpen en of er ook Europese data zijn.