Gemiddelde temperatuur

Het is onmogelijk om de gemiddelde temperatuur van de aarde te meten. Als je alleen gebruik maakt van de opgestelde thermometers, zoals GISS/NASA, Hadcrut en andere  organisaties doen, dan zit je met het probleem dat het aantal thermometers zeer beperkt is en bovendien ruimtelijk erg ongelijk verdeeld. Maar ook in de tijd laat de  verdeling te wensen over: ik zou vanwege de beperkte hoeveelheid meetlocaties vóór 1950 echt geen uitspraken durven te doen over de gemiddelde temperatuur in de periode 1900-1950. Maar ook tegenwoordig zijn er nog veel gebieden waar niet gemeten wordt. De ‘gaten’ worden dan opgevuld door schattingen op basis van al dan niet ingewikkelde wiskundige modellen. Ik heb daar al eens vaker over geschreven.

Beter doen de temperatuurreeksen het op basis van satellietmetingen sinds 1978, maar ook die data zijn niet vrij van omissies. Zo verandert de baan van de satellieten voortdurend en moeten de meetdata daarvoor gecorrigeerd worden. Die correcties verschillen tussen de organisaties die deze data gebruiken. Maar er zijn nog meer hobbels te nemen voordat van die meetgegevens temperaturen zijn ‘gemaakt’. De bekendste twee datareeksen, die van UAH en RSS, wijken dan ook enigszins van elkaar af.

Verder zijn er datareeksen op basis van weerballonnen, metingen op schepen, op wetenschappelijke bases, vliegtuigen, boeien et cetera. Een aantal organisaties maakt van zoveel mogelijk beschikbare data gebruik in zogenaamde reanalyses. Reanalyses zijn historische datasets waarin met behulp van een scala aan waarnemingen en met toepassing van fysische modellen een zo goed mogelijk ‘beeld’ van de temperatuurverdeling op aarde berekend wordt. Die fysische modellen zijn vaak ontwikkeld en worden gebruikt voor (middel-)lange termijn weersvoorspellingen. Een daarvan is CFSV2 van NOAA, die zo goed is dat die 17 dagen vooruit kan kijken.

Bron: Weatherbell

De Amerikaanse weerwebsite  Weatherbell maakt gebruik van die analyses en reanalyses van NOAA en maakt op basis daarvan voor elke maand een kaart met de temperatuurverdeling op aarde als anomalie voor de periode 1981-2010. Hierboven ziet u een kaartje van de temperatuurverdeling op aarde van juni 2019.

Het leuke is dat de website vanaf 2013 ook de gemiddelde maandelijkse temperatuur van de aarde heeft berekend (T). Ik heb al die waarden (7×12=84) in Excel gezet en er een grafiek van gemaakt:


Die schommelende lijn is de gemiddelde globale maandtemperatuur van januari 2013 t/m december 2019. Die schommelingen zijn het gevolg van de ongelijke verdeling van land/water tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Ik heb ook een LOESS smoothing toegepast om te zien of er over deze korte periode een tendens te bespeuren is. Tot 2015 is er een lichte toename van T global, daarna is de tendens vlak.