Elektrisch rijden

Ik zie zo nu en dan een volledig elektrische auto langsrijden. Meestal gaat het dan om een luxe variant, de Tesla, een fraaie auto die vrijwel uitsluitend zakelijk wordt gereden.  Dat laatste heeft te maken met het feit dat het financieel aantrekkelijk is om dat te doen. Het komt er op neer dat de overheid het zo heeft geregeld dat een deel van de belasting voor zo’n auto opgebracht wordt door andere belastingbetalers.

De batterijen van zo’n auto moeten regelmatig opgeladen worden met behulp van elektriciteit uit het elektriciteitsnet. Die elektriciteit wordt vooral aan het net geleverd door een aantal grote elektriciteitscentrales,  en in mindere mate door zogenaamde decentrale productie. Voorbeeld van dat laatste is stroom van je zonnepanelen die aan het net geleverd wordt.

Bron: Wikimedia Commons

Elektriciteit wordt opgewekt met behulp van andere energiedragers.  Het CBS houdt bij welke energiedragers er voor de Nederlandse elektriciteitsproductie worden gebruikt en hoeveel van elk. Ik heb dat opgezocht en er een grafiek van gemaakt voor 2018:

Data: CBS

De percentages zijn afgerond. Overigens wordt behalve elektriciteit ook nog een beetje warmte geproduceerd door sommige producenten. Conclusie: een volledig elektrische auto rijdt voor bijna 90% op steenkool, aardgas, olieproducten,  bomen en bio-afval.

Nu hebben sommige bezitters van een dergelijke auto van hun elektriciteitsleverancier zwart op wit dat de geleverde stroom volledig uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. Maar dat is natuurlijk alleen maar op papier zo: alle geproduceerde elektriciteit wordt in het net geduwd en als je je batterijen oplaadt krijg je gewoon een portie van het totaal geproduceerde binnen. Er zit geen filter in je aansluiting die er voor zorgt dat dat stukje dat jij afneemt uitsluitend uit hernieuwbare bronnen afkomstig is, dat is onmogelijk. Overigens bestaan die hernieuwbare bronnen voor meer dan de helft uit biomassa (lees: vooral bomen). Dat is een hot item momenteel.

Voor mensen die een hybride auto rijden met een stekker geldt bovenstaande berekening ook, met dien verstande dat ze normaal benzine of diesel gebruiken en voor een deel elektriciteit uit het net om de accu op te laden. Een dergelijke auto rijdt dan voor bijna 100% op fossiele energie en biomassa.

Ik heb onlangs een tweedehands hybride auto gekocht. Het is er een zonder stekker. De elektrische hulpmotor gebruikt stroom uit een accupakket dat opgeladen wordt door de energie die vrijkomt als je afremt. In plaats van dat die kinetische energie volledig omgezet wordt in warmte wordt een deel gebruikt om de accu op te laden.  Daarom rijdt ie zo zuinig en stoot hij relatief weinig CO2 uit. Een prachtige uitvinding. En zo’n auto hoeft er helemaal niet meer als een gedrocht uit te zien. Overigens heb ik m niet vanwege die gereduceerde CO2-uitstoot gekocht, dat begrijpt u wel, maar omdat hij zuinig rijdt en toch ruim is.