Wat de EU graag wil

Diederik Samsom, rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmermans, werd op 31 maart 2022 geïnterviewd door twee mensen van Bruegel, ‘ the European think tank that specialises in economics’. Tijdens dat interview zei Samsom iets opzienbarends waarover ik vanmorgen in een eerder artikel al over schreef. Pas later vandaag besefte ik dat de opmerkingen van Samsom vooral schokkend waren. Vandaar dat ik zijn woorden heb uitgeschreven en vertaald. Beide vindt u hier onder weergegeven:

The story that nobody dares to tell out loud –so let me be the one that does it- :  yes, energy will be much more expensive as of now. Yes, energy was way too cheap in the last 40 years. We have profited from it, we have created an enormous wealth at the expense of planet earth, and, so we do realise now, at the expense of geopolitical imbalances.

And both need to be repaired, and in order to repair them we need to pay more for energy and by the way also for food. The two basic needs of life, food and energy, we have payed way too little for that in the last 40 years, and we need to restore the situation. It cannot be done overnight, because you will create too much havoc and trouble in society. You need to take your time, but given the current situation we have little time.”

Het verhaal dat niemand hardop durft te vertellen, laat mij dat dan maar doen. Ja, energie zal vanaf nu veel duurder worden. En ja, energie was veel te goedkoop in de laatste 40 jaar. We hebben ervan geprofiteerd, we hebben een enorme rijkdom gecreëerd ten koste van de planeet aarde, en -zo beseffen we nu- ten koste van geopolitieke onevenwichtigheden.

En beide moeten worden hersteld en om ze te herstellen moeten we meer betalen voor energie en trouwens ook voor voedsel. De twee basisbehoeften van het leven, voedsel en energie, daar hebben we de afgelopen 40 jaar veel te weinig voor betaald, en we moeten de situatie herstellen. Dat kan niet van vandaag op morgen, want dan creëer je te veel ravage en problemen in de samenleving. Je moet er de tijd voor nemen, maar gezien de huidige situatie hebben we weinig tijd.”

Als de EU deze plannen doorzet zal er inderdaad een ravage ontstaan in onze samenleving, en zal het welvaartspeil drastisch dalen. Dat zal dan met name ten koste gaan  van de laagstbetaalden in onze samenlevingen. Duitsland is daarvan een voorbode. Door de ‘Energiewende’ in dat land is de prijs voor elektriciteit de afgelopen jaren dermate hoog geworden dat Duitsland al enkele jaren een grote groep (700.000) huishoudens kent dat de energierekening niet kan betalen. En die hogere energieprijzen in Duitsland zijn nog maar een schijntje van wat we ook in ons land op dit moment meemaken. Dat wil Samsom dus graag, inclusief een forse prijsstijging voor voedsel, waar we de afgelopen weken al een voorproefje van kregen.

Ik ben persoonlijk een grote voorstander van het goed omgaan met de aarde en met diegenen die daarop leven. Wat Samsom voor ogen heeft zal echter vooral de armsten onder ons keihard raken.  Samsom wil dat alles niet ‘overhaast’ regelen,  anders vreest hij voor maatschappelijke chaos, zegt hij glashard. Het is maar dat u het weet. Het videootje vind u hier.