De waarheid van een 16-jarige

Bron: South China Morning Post

Bovenstaande beelden hoef ik waarschijnlijk niet te introduceren. Ik zal me onthouden van psychiatrische beschouwingen over dit meisje want ik ben in dat veld volledig onbevoegd. Wel vraag ik me af hoe het in ’s hemelsnaam mogelijk is dat een kind de UN toe mag spreken. Nou ja, de UN, ik heb begrepen dat alleen die mensen uitgenodigd waren die positief staan ten opzichte van de actie van dit meisje. Ik weet zeker dat dit optreden en alle andere heisa rond dit meisje nauwkeurig georkestreerd is door volwassenen die belangen hebben.

Het meisje heeft hierna nog meer gezegd, wat in deze video niet getoond wordt.  Dat waren beweringen van klimatologische aard die meer activistisch dan wetenschappelijk waren en die zeker voor dit meisje door haar regisseurs op papier zijn gezet. Ik ben 40 jaar docent geweest in het VO en kan u verzekeren dat geen enkel jong mens van 16 dergelijke woorden zelf zou bezigen.

Ik haal uit haar toespraak een zin: “People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing.”  Het is nogal wat, en dat allemaal vanwege recente klimaatveranderingen. Ik denk dat dat allemaal nogal meevalt. Over het lijden van mensen kan ik niets zeggen, en dat gehele ecosystemen in elkaar storten lijkt me erg overdreven. Ik heb er in elk geval uit serieuze bronnen niets van vernomen. Maar die doden, dat wordt wel bijgehouden, en wel door het CRED.

In 1988 startte CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) van de Universiteit van Leuven (België) de Emergency Events Database. EM-DAT werd gecreëerd met steun van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Belgische overheid. Het hoofddoel van de database is ondersteuning van humanitaire acties op nationaal en internationaal niveau. EM-DAT moet o.a. een objectieve basis bieden voor de besluitvorming van rampenbestrijding.

Onderstaande figuur is afkomstig van de nota “Natural Disasters 2018” .

Bron: CRED

Er worden 9 typen natuurrampen onderscheiden, waarvan er 3 direct gerelateerd kunnen worden aan weer en klimaat ( drought, extreme temperature, storm). Vaak is de ramp niet het gevolg van klimaatverandering maar is er sprake van extreem weer. Klimaat heeft betrekking op veranderingen op langere termijn, met een looptijd van enkele decennia (meestal 30 jaar). Tegenwoordig is het in mainstream media helaas standaard om vrijwel elk type slecht weer toe te schrijven aan klimaatverandering.

Flood, landslide en wildfire kunnen indirect gerelateerd zijn aan klimaatverandering, maar ook voor deze typen geldt dat er heel vaak slecht weer in het spel is in plaats van klimaatverandering. Bovendien spelen hier ook menselijke factoren vaak een grote rol, zoals bouwen op gevaarlijke plaatsen, onoordeelkundig bodemgebruik, het uitoefenen van slash & burn in de landbouw et cetera et cetera.

En dan de cijfers: in de bovenste rij het aantal doden per type ramp in 2018, de onderste rij geeft het aantal doden weer gemiddeld per jaar voor de periode 2008 t/m 2017. En wat zien we? Bij de 6 typen rampen die direct of indirect gerelateerd zijn aan weer en klimaat zijn er 5 die in 2018 een (enorme) afname laten zien. Alleen Wildfire is in 2018 hoger dan het gemiddelde van 2008/2017. De drie ramptypen die direct gerelateerd zijn aan weer en klimaat, droogte, extreme temperatuur en storm zijn zelfs opzienbarend sterk afgenomen het afgelopen jaar.

Gelukkig dat we wetenschappers hebben die het allemaal netjes bijhouden. Maar ook het IPCC, de onder de vleugels van de UN opererende klimaatorganisatie die niet vies is van enige overdrijving, geeft toe dat er geen toename is van klimaatgerelateerde rampen, ook niet op langere termijn.  Het IPCC stelt dat niet duidelijk is of overstromingen de afgelopen honderd jaar wereldwijd zijn toegenomen. Datzelfde geldt voor bosbranden; in de Zuid-Europese landen zijn ze de laatste 35 jaar zelfs gehalveerd. Over orkanen zegt het IPCC dat er wereldwijd de laatste 100 jaar geen significante trends zijn waargenomen. In feite is de frequentie van orkanen in de VS sinds 1900 afgenomen. (bron Volkskrant)

Wat doen we met meisjes van 16 die jokken? Die moeten voor straf met blote voeten naar bed.