Presentatie klimaatverandering

Vriend en collega Jan Ruis maakte een prachtige presentatie over klimaatverandering met de titel “Is present climate change really a big problem?” . Gebruik makend van grafieken die veelal afkomstig zijn van recente wetenschappelijke publicaties geeft de presentatie antwoord op de belangrijkste vragen over dit onderwerp.

Voor diegene die de presentatie willen downloaden voor eigen gebruik verwijs ik naar de downloadpagina.

Klik op de figuur: