Categoriearchief: consensus

De CO2-uitspraak van de Haagse rechter

ijsbeer1

Tja, dat krijg je er nu van als je als overheid de apocalyptische rapporten van het IPCC omarmt als zijnde het (vrijwel) onomstotelijke bewijs dat de aarde flink zal opwarmen door de stijging van het atmosferisch CO2. Om van andere rampspoed die ons boven het hoofd hangt nog maar te zwijgen.

Je kunt wel het een en ander op de voorspellingen van het IPCC afdingen: Lees verder

John Christy en Roy Spencer: al 25 jaar klimaatkritisch

john roy

Op de foto Roy Spencer (links)  en John Christy, onderzoekers aan de University of Alabama Huntsville. Luis in de pels van wetenschappers, politici en NGO’s die ‘eten’ van de apocalyptische voorspellingen over een wereldklimaat dat aan de kook raakt. Nuchtere wetenschappers die zich niet gek laten maken door andere weenschappers die vooral heilig geloven in computermodellen. Roy en John meten, via satellieten. En verbinden aan die metingen conclusies.

Ze stonden 25 jaar geleden aan de wieg van wat nu breed aanvaard wordt als de beste manier om er achter te komen wat er gebeurt met de temperatuur aan het aardoppervlak. Hieronder ziet u de huidige stand van zaken: de bovenste lijn toont de voorspelling van de gemiddelde temperatuur op aarde met behulp van 102 klimaatmodellen die door het IPCC  gebruikt worden om voorspellingen te doen. De onderste twee lijnen zijn gebaseerd op metingen met weerballonnen en met satellieten. Kijk goed. En denk aan deze grafiek als u zeer binnenkort weer iemand een boude uitspraak hoort doen over het klimaat.

4 2015 model versus meting UAH

Het is wetenschappers niet toegestaan om níét iets te vinden

john ioannidis

Dat is een van de oorzaken van het feit dat de meeste wetenschappelijke publicaties onjuist zijn. Hoogleraar John Ioannidis van de Stanford universiteit bij San Francisco heeft in 2005 een onderzoek gepubliceerd dat als een bom insloeg. Van de resultaten van 49 prestigieuze publicaties op het gebied van geneeskunde konden de meeste meteen de prullenbak in. En wat voor publicaties in de geneeskunde geldt, geldt voor alle vakgebieden volgens Ioannidis. Lees verder

Het wordt nog steeds steeds warmer

Een drogreden of schijnreden is een vorm van argumentatie die op zich logisch lijkt maar het niet is. Drogredenen worden vaak gebruikt in discussievoering om tegenstanders de mond te snoeren. Zo gebruiken klimaatalarmisten graag de drogreden “bewijs door bewering”  om de mensheid te wijzen op de  gevolgen van de opwarming van de aarde. Maar ook onbewust spelen drogredenen in het dagelijkse leven een soms overheersende rol.

woodfortrees temp 2015

Bron:  woodfortrees Lees verder

Richard Tol maakt gehakt van het 97% consensusverhaal

tol

Je moet natuurlijk altijd op je hoede zijn als steun voor een bepaald onderwerp de 100% gaat naderen. De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de verkiezingsuitslagen in de voormalige USSR, of het officiële alfabetencijfer van 100% in datzelfde land.

Vorig jaar publiceerden Cook et al een onderzoek naar de consensus in publicaties met betrekking tot de antropogene factor in het opwarmingsverhaal. Een van de conclusies: “  ……97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.  ”.

Nu is dat altijd een hele moeilijke discussie, omdat een dergelijk statement zo algemeen is dat je er weinig mee kunt. Lees verder

Klimaatondernemers in vermomming

Vandaag gaan onder andere mijn ‘brothers in arms’ Marcel Crok, Hans Labohm en Theo Wolters naar de boekpresentatie van klimaatalarmist J.P. van Soest in De Balie in Amsterdam. Als ik in Amsterdam of omgeving zou wonen zou ik hen zeker vergezellen, maar veel geld uitgeven voor een boekpresentatie van Van Soest gaat me te ver.

vansoest

Wat mankeert er dan aan het boek van Van Soest?  Lees verder

Wetenschap en wetenschappers deel 2

Adjiedj Bakas, trendwatcher, auteur en wat dies meer zij,  nam vandaag in de Volkskrant de “Groene Kerk” op de korrel. Aanleiding was de tegenstand die milieubewegingen kweken tegen de mogelijke winning van schaliegas. Dat onderwerp is hier onlangs nog aan de orde geweest , toen 55 hoogleraren te hoop liepen tegen de winning van schaliegas in Nederland. In het bericht van 5 juli 2013 heb ik aangetoond dat vrijwel niemand van die 55 hoogleraren kaas gegeten heeft van gaswinning, maar er wel een overduidelijke mening over heeft.

Bakas pluist dit fenomeen, de invloed van groene clubs op de politieke besluitvorming, verder uit. In zijn artikel zegt hij ook een paar duidelijke dingen over de klimatologie:

bakas1                                         Bron: Volkskrant

Lees verder

Roger Pielke jr. en de vrijheid van meningsuiting

monddood

Foto: Vancouver & Us

Roger Pielke jr. is professor aan CIRES, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences. Dat is een aan het NOAA gelieerd instituut dat zich onder andere bezig houdt met de variabiliteit van het klimaatsysteem. NOAA is de National Oceanic and  Atmospheric Administration van de Amerikaanse overheid.

CIRES is ook gelieerd aan de University of Colorado, dat een naam heeft hoog te houden op het gebied van klimatologie. Pielke is een gerespecteerde wetenschapper in klimaatland, maar beslist geen meeloper in het alarmistische circus. Dat wil zeggen dat hij boven alles de wetenschappelijke methode hanteert en zich niet laten sturen door politiek-maatschappelijk opportunisme.

Dat een dergelijke kritische houding, die vanzelfsprekend de natuurlijke grondhouding van elke wetenschapper zou moeten zijn,  hem niet altijd in dank wordt afgenomen blijkt uit een akkefietje dat Pielke onlangs is overkomen. Lees verder