Klimaatondernemers in vermomming

Vandaag gaan onder andere mijn ‘brothers in arms’ Marcel Crok, Hans Labohm en Theo Wolters naar de boekpresentatie van klimaatalarmist J.P. van Soest in De Balie in Amsterdam. Als ik in Amsterdam of omgeving zou wonen zou ik hen zeker vergezellen, maar veel geld uitgeven voor een boekpresentatie van Van Soest gaat me te ver.

vansoest

Wat mankeert er dan aan het boek van Van Soest?  Dat weet ik nog niet want het is nog niet officieel ‘uit’. Maar als de voortekenen niet bedriegen  gaat Van Soest in zijn boek gehakt maken van die ergerlijke klimaatkritische mensen zoals bovengenoemden , en ondergetekende natuurlijk. In de aankondiging van De Balie staat het volgende:

Op 22 april vindt de boekpresentatie van het boek De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest plaats in De Balie. De auteur analyseert in zijn boek de herkomst van de klimaatscepsis, de verspreiding en de ‘vraag naar geruststelling’, en pleit voor een bezinning op de rol van waaruit partijen aan een zinvol maatschappelijk discours kunnen bijdragen.

Jan Paul van Soest leidt zijn boek in. Daarna debatteren wetenschappers, journalisten en politici onder leiding van hoogleraar klimaatwetenschap Pier Vellinga over een aantal stellingen in de lijn van het boek.

Dit programma wordt georganiseerd door mauritsgroen.mgmc.

Pier Vellinga is al een paar keer op deze site langsgekomen, type maar eens ‘Vellinga’ in het zoekvak rechtsboven. Hij is hoogleraar aan Wageningen Universiteit, en schroomt niet om zich vaak als actievoerder op te stellen, waarbij hij leugen en bedrog niet schuwt. Maurits Groen is een andere naam die regelmatig opduikt in de wereld van de Apocalypsverkondigers. Een graag gebruikt statement in dit wereldje is dat klimaatsceptici gelieerd zijn aan de olie-industrie. Ik moet eerlijk zeggen, was dat maar waar (uit financieel oogpunt bezien). Maar hoe zit het met de banden die Van Soest c.s. hebben met de  business, zijn zij soms verdieners aan de angst die het door hen verkondigde evangelie oproept bij de mensen?

Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans schreef een kritisch stuk op de site van de Volkskrant over de banden van Van Soest en vrienden, getiteld  ‘De duurzame ondernemer heeft aandelen in de opwarming van de aarde’. Conclusie van Keulemans over deze groep mensen: ‘Een gezellig feestje van de duurzaam-ondernemers dus. Van die mannen die in een villa wonen met zonnepanelen en die duizenden kilometers maken in hun elektrische auto’s, uit naam van het milieu. Hoera, de wereld warmt op. Dat biedt business opportunity’s. En wie het waagt de zaak te nuanceren, is al snel een scepticus, een onverantwoordelijke natuurvernieler die niets van de wetenschap heeft begrepen.’

Wie het hele artikel wil lezen  (doen!) klikt op deze link.