Categoriearchief: opwarming

Over overstromingen deel 1

 

Bron:  Volkskrant

De Volkskrant had over vrijwel de volle breedte van pagina 2 en 3 van de zaterdagkrant een artikel over de recente overstromingen in de USA en Azië. Dat artikel was van Ben van Raaij. Het was een bizarre mix van waarheid en onzin, zoals zo vaak in de media bij klimaatonderwerpen. Klimaatonderwerpen hebben een haast religieuze status verworven en dat maakt het blijkbaar erg lastig om er met voldoende afstand over te schrijven.

De kop is een regelrechte waarschuwing aan de lezer: het einde der tijden is nabij! En de subkop doet het nog eens stilletjes over: de grootschalige overstromingen zijn voorproefjes van de toekomst. De eerste vraag die bij me op komt is altijd: is dat ook zo? Daarvoor moet je in de publicaties duiken. Lees verder

Nederland en de zee

Een goede kustverdediging is noodzakelijk om in Nederland droge voeten te houden. Bijna 40% van het oppervlak van Nederland ligt zo laag dat dit deel vrijwel permanent onder water zou staan als we niets deden. Waar geen of weinig duinen zijn hebben we hoge dijken gebouwd, en op andere plekken worden we beschermd door dammen, stormvloedkeringen en andere waterstaatkundige werken.

Bron: TNO

Het is zaak om die kustverdediging op peil te houden. Ook letterlijk, omdat de zeespiegel stijgt (al 12.000 jaar met in totaal 120 m) en Noord- en West-Nederland dalen. Dat dalen komt doordat dit deel van Nederland onderdeel is van het Noordzeebekken dat al 60 miljoen jaar daalt. Zuid- en Oost-Nederland stijgen. De ‘scharnier’  ligt ongeveer bij de zwarte lijn op bovenstaande figuur. Lees verder

Straffe buien zullen steeds extremer worden schijnt het

 

Straffe buien zullen steeds extremer worden schijnt het. Dat is althans de verwachting van het KNMI. 

Er zijn aanwijzingen dat de intensiteit van extreme buien kan veranderen in een toekomstig warmer klimaat. En vanuit natuurkundig perspectief bezien is die verwachting zinnig. Immers: als het warmer wordt aan het aardoppervlak zal convectie toenemen en wordt vanwege de hogere temperaturen de absolute waterdampconcentratie hoger. Elke graad temperatuurverhoging betekent dat er 7% meer waterdamp in past. Dat betekent niet dat er dan ook 7% meer neerslag ontstaat.  Dat hangt ook samen met bijvoorbeeld de verticale temperatuurgradiënt van de troposfeer. Lees verder

Uitwerking van de homogenisatie op de julitemperatuur in De Bilt

De afgelopen tijd heeft u hier en hier en hier en hier het een en ander kunnen lezen over homogenisatie van temperatuurreeksen in ons land. Aanleiding was de homogenisatie van een vijftal meetreeksen, onder andere die van De Bilt. Als u ‘nieuw’ in dit onderwerp valt: lees eerst de blogs via  bovenstaande links.

Trouwe Klimaatgek-lezer en fanatiek weeramateur Bennie Bouwhuis in Nijbroek heeft wat uurtjes achter de computer gezeten en Excellijsten gemaakt met ‘oude’  en ‘nieuwe’  cijfers. Dat leverde bizarre informatie op zoals u verderop zult zien.  Eerst wat informatie vooraf.

Bron:  KNMI Lees verder

De hobbelige zeespiegel

Impressie van Jason-2 satelliet voor zeespiegelmetingen (altimetrie)

Bron:  NASA

We proberen al heel lang de hoogte van de zeespiegel te meten. Een van de oudste meetreeksen is die van Amsterdam, beginnend in 1700. Die gegevens zijn niet erg betrouwbaar. Betrouwbare gegevens komen pas aan het eind van de 19e eeuw ter beschikking. Dat zijn cijfers op basis van zogenaamde getijdemetingen. Momenteel kennen we bijna 2000 getijdestations over de hele wereld. Vanaf 1992 meten we ook met behulp van satellieten het zeeniveau.

Ondanks dat uitgebreide netwerk van getijdestations en die satellieten valt het niet mee om de hoogte van de zeespiegel te meten, en dus ook niet om veranderingen te meten. De hoogte van stilstaand water in een emmer is tamelijk makkelijk te meten, maar dat geldt niet voor de zeespiegel. Niet alleen omdat de aarde rond is, of liever gezegd ellipsoïde van vorm, maar ook omdat er allerlei krachten op dat zeeoppervlak werkzaam zijn. Meer krachten in elk geval dan er werkzaam zijn op het water in de emmer.  Lees verder

De Groenlandse zomer van 2017

Terwijl Nederland een aantal prachtige warme en droge weken achter de rug heeft zucht Groenland onder een sneeuwlaag die sinds lang niet meer zo dik geweest is. Afgelopen winter en voorjaar schreef ik al een paar keer over de overvloedige sneeuwval dit jaar.  De berichten zijn hier en hier en hier te vinden.

 

Bron: Deens Meteorologisch Instituut

Hoe staat het er nu voor, in de warmste maand van het jaar? In de grafiek hierboven is de dagelijkse bijdrage aan de oppervlakte-massabalans van de ijskap af te lezen (in Gt/dag). Dat is de blauwe lijn. Die geeft aan wat er dagelijks aan sneeuw bijkomt minus wat er smelt en verdwijnt door sublimatie. Elke keer als die lijn steil omhoog gaat komt er een pak sneeuw bij. Tot en met april blijft de lijn, ook als het niet sneeuwt, netjes boven het 0-niveau, omdat bij de lage temperaturen die dan heersen er geen afname van het ijs is. Pas vanaf begin mei zakt de dagelijkse massabalans onder 0 als het niet sneeuwt. Sneeuwt het flink, zoals eind juni/begin juli, dan wint de sneeuwval het even van de smelt en sublimatie en komt boven de 0-lijn. Momenteel beweegt de blauwe lijn zich op het gemiddelde niveau van 1981-2010. Lees verder

Meer zonlicht in De Bilt

Bron: Van Beelen en Van Delden

In de loop van de vorige eeuw is als gevolg van emissies van aerosolen de inkomende zonnestraling afgenomen.  Dat proces heet dimming.  Brightening ontstaat als die emissies daarna afnemen vanwege bijvoorbeeld milieuhygiënische maatregelen. Die afname van aerosolen is in ons land sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw spectaculair geweest. In  bovenstaande grafiek is de concentratie SO2 (een beruchte aerosol) tussen 1976 en 2009 in De Bilt weergegeven. In de grafiek is nog net het laatste stukje van de dimming te zien. Vanaf 1980 neemt de SO2-concentratie af tot bijna 0 in 2010. Lees verder

Zucht…

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan foute informatie (nepnieuws heet dat tegenwoordig) op het gebied van klimaat uit de Volkskrant aan de orde stel.  Niet omdat de Volkskrant op dat gebied de allerergste is maar omdat ik die krant lees. Veel erger is het op dit vlak gesteld met de NRC die welhaast een religieuze opdracht lijkt te hebben om de ondergang van de wereld vanwege klimaatverandering te verkondigen. Een lezer wees me op een recent artikel van de hand van NRC-wetenschapsredacteur Marcel aan de Brugh waarvan de kop er zo uitzag:

Bron:  NRC

De bron van het artikel is de European Marine Board (EMB) die onlangs een publicatie het licht deed zien getiteld The ticking time bomb of climate change’.  Lees verder

Volkskrant:  “Temperatuur op aarde was nog nooit zo hoog”

Dat was de kop op de voorpagina van de Volkskrant van 19 januari 2017. Dat is natuurlijk niet waar. Nepnieuws dus. In het artikel zelf wordt dat wel genuanceerd door te stellen dat dat ‘nooit’  betrekking heeft op de periode na 1880. Maar zo’n kop heeft natuurlijk impact op een deel van de lezers, dat kan niet anders. Ook al lees je het artikel onder die kop helemaal, dan nog blijft die kop in je kop. Bij mij ook, maar dan waarschijnlijk om een andere reden dan bij de gemiddelde Volkskrantlezer.

Bron:  Volkskrant

Wat mankeerde er nog meer aan het artikel? Kijk eens naar bovenstaande grafiek. Als je als argeloze lezer daar niet van schrikt….. Lees verder

IJs en sneeuw op Groenland deel 2

In het eerste deel van het bericht over Groenland liet ik zien dat gletsjers aan de rand van de ice shelf vanaf begin deze eeuw een negatieve massabalans hebben. Ook liet ik zien dat vanaf 2012 de trend van de massabalans minder negatief wordt en dat er na het smeltseizoen van 2016 sprake is van een opmerkelijke hoeveelheid sneeuw- en ijstoename.

Aan de ice shelf zelf heb ik in dat bericht weinig aandacht besteed. Een lezer van Klimaatgek maakte me attent op een publicatie van Johannessen et al uit 2005, getiteld “Recent Ice-Sheet Growth in the Interior of Greenland” .

Bron:  Johannessen et al 2005

Daarbij maakten ze gebruik van de hoogtemeters aan boord van de European Remote Sensing satellites (ERS-1 and ERS-2) van 1992 tot 2003. Lees verder