Zucht…

Trouwe lezers weten dat ik zo nu en dan foute informatie (nepnieuws heet dat tegenwoordig) op het gebied van klimaat uit de Volkskrant aan de orde stel.  Niet omdat de Volkskrant op dat gebied de allerergste is maar omdat ik die krant lees. Veel erger is het op dit vlak gesteld met de NRC die welhaast een religieuze opdracht lijkt te hebben om de ondergang van de wereld vanwege klimaatverandering te verkondigen. Een lezer wees me op een recent artikel van de hand van NRC-wetenschapsredacteur Marcel aan de Brugh waarvan de kop er zo uitzag:

Bron:  NRC

De bron van het artikel is de European Marine Board (EMB) die onlangs een publicatie het licht deed zien getiteld The ticking time bomb of climate change’. 

Die publicatie had alle ingrediënten die bij een dergelijke alarmistisch stuk horen, zoals klassieke propagandaretoriek met bijbehorende plaatjes. De titel stelt je als lezer meteen al op de proef: klimaatverandering voorstellen als een tikkende tijdbom is een krachtige metafoor. Dergelijke metaforen worden graag gebruikt in propaganda-acties, de boodschap ‘ het is 5 voor 12’ boezemt angst in. Dit wapen kan zich ook tegen je keren als je het te vaak gebruikt. Zo is het op het gebied van klimaatverandering al vele jaren 5 voor 12, waardoor het beeld zijn kracht verliest en steeds minder mensen (terecht) geloven dat de Apocalyps nabij is.

Dan zijn er ook de plaatjes die visueel hetzelfde doel nastreven. Het artikel van de NRC (zie hierboven) toont over de volle paginabreedte een foto van 2 onderzoekers  van ICESCAPE, een NASA-project uit 2010-2011. De foto toont smeltend drijfijs. Een foto op dezelfde plek maar dan niet in de zomer genomen zou andere beeldvorming tot gevolg hebben.

Overigens is de publicatie van EMB ook niet vies van plaatjes ‘die voor zichzelf spreken’. Ik heb er een collage van gemaakt:

 

Bron: EBM

We zien o.a. een foto van kusterosie (linksboven), die vrijwel zeker niet het gevolg is van de ramp waarvoor het EBM ons waarschuwt. Verder een foto van ondergelopen kades van de Seine in Parijs. Deze foto past zelfs helemaal niet bij het onderwerp zeespiegelstijging, ook niet indirect vanwege smelt van ijs. De Seine is immers een regenrivier. Over deze foute Parijse propaganda heb ik al eens wat geschreven, zie hier: http://klimaatgek.nl/wordpress/2017/01/26/help-de-klimaatverandering-in-europa-gaat-in-hoog-tempo-door/

Tja , en dan de foto van de schildpad bij de waterlijn…. dieren inzetten, ook al slaat het nergens op,  is ook een probaat beeldvormingsmiddel.

Tot zo ver de propagandatrucs. Nu naar de inhoud van de EBM publicatie.  De EBM stelt dat vanwege CO2-uitstoot het gevaar van zeespiegelstijging zo groot is dat het de metafoor  van de tikkende tijdbom rechtvaardigt. Ze baseert zich daarbij op een publicatie van Clark et al uit 2016. Clark et al proberen een beeld te schetsen van de gevolgen van de huidige CO2-uitstoot voor de zeespiegel in de komende 10.000 jaar.  Dat is nog eens andere koek dan de voorspellingen van het IPCC tot het jaar 2100. Dit alles gebaseerd op een viertal CO2- uitstootscenario’s. Het heftigste scenario, als we tot 2100 de CO2-uitstoot laten meegroeien met economische groei en bevolkingsgroei en pas daarna maatregelen nemen, levert volgens Clark et al en zeespiegelstijging van zo’n 60m op in 10.000 jaar.  Wat dat betekent voor de kustlijn op aarde ziet u hier:

Bron:  EBM

Het mildste scenario, waarbij CO2 uitstoot vanaf nu niet meer stijgt en over 50 jaar gaat dalen, levert een zeespiegelstijging op van 25m in 10.000 jaar. Alles gebaseerd op modellen, want niemand weet wat de toekomst echt in petto heeft. Overigens is de zeespiegel vanaf het einde van de laatste ijstijd ongeveer 120m gestegen.  Het grafiekje dat bij die langetermijnvoorspellingen van Clark et al hoort ziet u hier:

Bron:  EMB

Ik ben altijd erg alert op grafieken die plotseling vanaf het heden een sterke versnelling laten zien, maar daarover later. Wat onder andere zwak is aan het verhaal van de European Marine Board is dat het zwaar leunt op die ene publicatie van Clark et al en verder op slechts een handjevol andere publicaties. Voor wat betreft de voorspellingen van Clark et al over 10.000 zijn er nauwelijks andere publicaties die zich aan een dergelijke voorspellingstermijn hebben gewaagd. Maar over bijvoorbeeld de antropogene invloed van de mens op de zeespiegel is al vaker wat geschreven. Het EMB pikt er slechts 1 uit, namelijk een publicatie van Slangen et al:

Raadpleging van de publicatie van Jevrejeva et al uit 2009 zou daarentegen een andere visie op hetzelfde onderwerp opleveren:

Merk op dat beide publicaties -afgezien van het jaartal- een identieke titel hebben!

Het lijkt er dus op dat de schrijvers van het EBM rapport door als bron maar een paar publicaties te gebruiken zich bezondigen aan cherry-picking: gebruik die publicaties die jouw standpunt ondersteunen. Overigens leunt het laatste IPCC-rapport voor wat betreft de menselijke invloied op de zeespiegel zwaar op die ene publicatie van Jevrejeva, die ik op een andere moment al eens onder de loep heb genomen in een bericht. Zie hier: https://klimaatgek.nl/wordpress/2016/01/11/de-zeespiegel-in-het-pre-industriele-tijdperk-vanaf-1700/

Dat leverde mijns inziens nogal schokkende nieuwe informatie op over de gebruikte zeespiegel –meetreeksen door Jevrejeva et al! Ik zou zeggen: even lezen.

Een volgende keer wil ik graag wat dieper ingaan op de inhoudelijke kant van het EBM rapport en het NRC-artikel, namelijk de zeespiegelreeksen waar ik al vaker wat over schreef, en de relatie tussen CO2 en zeespiegel. En natuurlijk of we over 10.000 jaar al niet weer dik in de volgende ijstijd zitten!