Categoriearchief: metingen

Uitwerking van de homogenisatie op de julitemperatuur in De Bilt

De afgelopen tijd heeft u hier en hier en hier en hier het een en ander kunnen lezen over homogenisatie van temperatuurreeksen in ons land. Aanleiding was de homogenisatie van een vijftal meetreeksen, onder andere die van De Bilt. Als u ‘nieuw’ in dit onderwerp valt: lees eerst de blogs via  bovenstaande links.

Trouwe Klimaatgek-lezer en fanatiek weeramateur Bennie Bouwhuis in Nijbroek heeft wat uurtjes achter de computer gezeten en Excellijsten gemaakt met ‘oude’  en ‘nieuwe’  cijfers. Dat leverde bizarre informatie op zoals u verderop zult zien.  Eerst wat informatie vooraf.

Bron:  KNMI Lees verder

De hobbelige zeespiegel

Impressie van Jason-2 satelliet voor zeespiegelmetingen (altimetrie)

Bron:  NASA

We proberen al heel lang de hoogte van de zeespiegel te meten. Een van de oudste meetreeksen is die van Amsterdam, beginnend in 1700. Die gegevens zijn niet erg betrouwbaar. Betrouwbare gegevens komen pas aan het eind van de 19e eeuw ter beschikking. Dat zijn cijfers op basis van zogenaamde getijdemetingen. Momenteel kennen we bijna 2000 getijdestations over de hele wereld. Vanaf 1992 meten we ook met behulp van satellieten het zeeniveau.

Ondanks dat uitgebreide netwerk van getijdestations en die satellieten valt het niet mee om de hoogte van de zeespiegel te meten, en dus ook niet om veranderingen te meten. De hoogte van stilstaand water in een emmer is tamelijk makkelijk te meten, maar dat geldt niet voor de zeespiegel. Niet alleen omdat de aarde rond is, of liever gezegd ellipsoïde van vorm, maar ook omdat er allerlei krachten op dat zeeoppervlak werkzaam zijn. Meer krachten in elk geval dan er werkzaam zijn op het water in de emmer.  Lees verder

Het warmste jaar ooit gemeten

Klimaatalarmisten peperen het ons al een tijd je in:  2016 wordt het warmste jaar ooit gemeten. Nou meten we nog niet zo lang, in de westerse wereld vanaf ongeveer 1850. Het KNMI vindt de metingen uit de 19e eeuw minder betrouwbaar, zodat haar reeksen in 1901 beginnen. Laten we zeggen dat we al ruim 100 jaar meten.

Nu heb ik hier al een aantal malen geschreven over het zogenaamde homogeniseren van meetgegevens. Daarbij verandert men de meetgegevens omdat die in een bepaalde periode niet zouden kloppen. Bijvoorbeeld omdat in de omgeving gebouwd is, of omdat andere meetapparatuur werd gebruikt. Vaak is dat te goeder trouw, maar je moet wel erg goed en nauwkeurig beschrijven wat je gedaan hebt en waarom. Vooral GISS/NASA in de Verenigde Staten heeft een slechte naam op dat gebied. Gelukkig worden temperaturen sinds eind 1978 ook via satellieten gemeten. Maar daar is op deze plaats al vaker wat over geschreven.

hadcrut4-1900-2017

Bron:  Metoffice

Wordt 2016 het warmste jaar ooit gemeten? Lees verder

Arctische amplificatie en de opwarming

vk7

 

Bron:  Volkskrant

Gisteren stond er een mooi artikel in de Volkskrant over wat er allemaal tevoorschijn komt nu de afgelopen decennia rond de noordpool het drijfijs wijkt en permafrost hier en daar dunner wordt. Bekend is dat de recente opwarming vanaf  pakweg 1975 in versterkte mate is opgetreden aan de randen van de Noordpool, met onder andere afname van het drijfijsoppervlak in de zomer tot gevolg.

Ik wil een beeld krijgen van die versterkte opwarming (arctische amplificatie) in dit gebied en van de opwarming op de rest van de aarde.  Zoals u wellicht weet heb ik om moverende redenen een voorkeur voor satellietdata in plaats van thermometergegevens. Niet alleen is de spreiding van meetstations  in ruimte en tijd erg ongelijkmatig, ook mankeert er vaak wat aan de ‘site’ en ‘situation’ van een aantal meetpunten. Van De Bilt weten we dat de bebouwde omgeving  danig de meetgegevens kunnen beïnvloeden. Reden voor het KNMI om de meetapparatuur in 1950 een paar honderd meter te verplaatsen: Lees verder

Wereldtemperatuur weer bij af

 

uah 2002 june 2017

Na  de super El Niño  van 2015 – 2016 is de wereldtemperatuur nagenoeg weer bij af. Bovenstaande grafiek toont de anomalie van de gemiddelde temperatuur op aarde.  De grafiek beslaat de periode die in de klimatologie bekend staat als ‘the pause’,  de periode vanaf 2002 waarin de temperatuur op aarde niet gestegen is. El Niño terug in de kribbe. De komende jaren dus derhalve waarschijnlijk geen maandrecords in wereldtemperatuur .

De gegevens van de grafiek zijn van UAH , een van de twee datasets van de wereldtemperatuur op basis van satellietmetingen.

Klimaat is hot, en daarom regent het zo veel

Vorige week werd een weerrecord voorspeld :  maandag 20 juni 2016 zou het wel eens zo lang regenen dat er een record zou kunnen sneuvelen. Dat gebeurde bij lange na niet.  Toch weerhield het de Volkskrant er vandaag niet van om het grootste deel van de voorpagina in te ruimen voor de regen. De aandacht voor klimaatverandering begint groteske vormen aan te nemen:  bijna-records (zijn dat ook records?)  van tevoren aankondigen, en als ze niet doorgaan toch heel veel mediaruimte gebruiken.

vk6

Bron: Volkskrant

Binnen in de krant 2 pagina’s over extreme neerslag.  Ik denk dat het artikel al op de plank lag, wachtend op de recorddag. Op de site van de VK staat een bericht over de extreme neerslag en de niet uitgekomen voorspellingen dat ik u niet wil onthouden: Lees verder

Hevige buien: wel of geen klimaatverandering?

hln

Bron:  HLN

Klimatoloog Luc Debontridder van het KMI,  de Belgische pedant van ons KNMI, is er stellig over in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. De uitzonderlijke hoeveelheden neerslag en de bijhorende zware onweders van de afgelopen dagen zijn volgens Debontridder te wijten aan de “synoptische situatie”, of de positie van de luchtdrukgebieden boven ‘ons land’ :  “Sinds 27 mei zit België ingesloten tussen twee hogedrukgebieden, eentje in het noorden en eentje in het zuiden”, legt Debontridder uit. “Die situatie komt zelden voor en veroorzaakt een soort moerasklimaat: vochtig, weinig luchtdrukverschillen en dus weinig wind, waardoor storingen erg lang blijven hangen en de kans krijgen om volledig uit te regenen. Het gevolg zijn hevige stortbuien en grote neerslaghoeveelheden. Sinds 27 mei is er elke dag wel ergens in België wateroverlast geweest, alleen de kust bleef grotendeels gespaard”, meent de klimatoloog. Lees verder

Was 2015 wel echt het warmste jaar ooit gemeten?

noaa 1980 2016

Bron: Guardian

In The Guardian stond bovenstaande grafiek afgebeeld. Duidelijk zou je zeggen. En het was alom voorspeld, al vanaf juni 2015. Maar net zoals zoveel in de klimatologie is niet alles eenduidig. De grafiek, afkomstig van NOAA, is gebaseerd op de temperatuurreeks van NCDC (USA), onderdeel van NOAA.

Het zijn cijfers die afkomstig zijn van thermometermetingen.  Net zoals de temperatuurreeksen van NASA (USA) en HadCRUT (GB).  Alle drie de meetreeksen komen uit op hetzelfde: 2015 was het warmste jaar ooit gemeten. The Guardian is wel zo eerlijk om erbij te vermelden dat 2015 ook een jaar was met een super El Niño, en dat drijft de temperatuur op aarde behoorlijk op. De top zat in december, dus ook dit jaar krijgen we nog de invloeden van die El Niño. De krant schrijft hierover:   “A strong El Niño event is peaking at the moment, putting the “icing on the cake” of high global temperatures. El Niño is a natural cycle of warming in the Pacific Ocean which has a global impact on weather. But scientists are clear that the vast majority of the warming seen in 2015 was due to the emissions from human activity. Even without an El Niño, this would have been the warmest year on record, said Prof Gavin Schmidt, director at Nasa’s Goddard Institute for Space Studies. “ Lees verder

De zeespiegel in het pre-industriële tijdperk vanaf 1700

De mijns inziens overtrokken belangstelling voor atmosferisch CO2 in het kader van de recente opwarming van de aarde  of ‘klimaatverandering’ vindt zijn oorsprong in een tweetal publicaties van Svante Arrhenius, Dat idee is gebaseerd op laboratoriumonderzoek van Svante Arrhenius, gepubliceerd in 1896 en in 1906. De publicaties van Arrhenius hebben lange tijd een sluimerend bestaan geleid. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw is de belangstelling voor CO2 en temperatuurstijging weer nieuw leven ingeblazen.

Over de zekerheden en de onzekerheden van de rol van CO2 op het klimaat is op deze site al heel veel geschreven. In dit bericht gaat het over een afgeleide ervan, namelijk de zeespiegel. Ook daarover is hier al veel geschreven, onder andere hier.

zeespiegel1

Bovenstaande grafiek geeft de mondiale zeespiegelstijging weer vanaf 32.000 jaar geleden.  Het betreft het laatste en koudste deel van het Weichselglaciaal en de zeespiegelstijging vanaf het eind van die ijstijd tot en met het warmere Holoceen waarin we nu leven. De zeespiegel reageert op opwarming door middel van twee mechanismen: afsmelten van ijs en sneeuw dat op het land opgeslagen is, en uitzetting van water. De zeespiegel is vanaf 20.000 jaar geleden zo’n 120 m gestegen. Dat had onder andere tot gevolg dat de laagte die zich tussen Groot Brittannië en Nederland bevindt langzaam door water bedekt is geraakt:  de Noordzee. De zeespiegelstijging die in eerste instantie een versnelling kende neemt vanaf 10.000 jaar gelden af.  Dat wil zeggen dat de zeespiegel nog steeg maar in toenemende mate minder snel. In dit bericht richt mijn  belangstelling zich op het laatste stukje. Lees verder