Het warmste jaar ooit gemeten

Klimaatalarmisten peperen het ons al een tijd je in:  2016 wordt het warmste jaar ooit gemeten. Nou meten we nog niet zo lang, in de westerse wereld vanaf ongeveer 1850. Het KNMI vindt de metingen uit de 19e eeuw minder betrouwbaar, zodat haar reeksen in 1901 beginnen. Laten we zeggen dat we al ruim 100 jaar meten.

Nu heb ik hier al een aantal malen geschreven over het zogenaamde homogeniseren van meetgegevens. Daarbij verandert men de meetgegevens omdat die in een bepaalde periode niet zouden kloppen. Bijvoorbeeld omdat in de omgeving gebouwd is, of omdat andere meetapparatuur werd gebruikt. Vaak is dat te goeder trouw, maar je moet wel erg goed en nauwkeurig beschrijven wat je gedaan hebt en waarom. Vooral GISS/NASA in de Verenigde Staten heeft een slechte naam op dat gebied. Gelukkig worden temperaturen sinds eind 1978 ook via satellieten gemeten. Maar daar is op deze plaats al vaker wat over geschreven.

hadcrut4-1900-2017

Bron:  Metoffice

Wordt 2016 het warmste jaar ooit gemeten? Waarschijnlijk wel. Kijk maar naar bovenstaande grafiek, de Hadcrut4 meetreeks (thermometermetingen).  Dat 2016 waarschijnklijk een record vestigt komt voor een deel doordat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1900 omhoog is gegaan. Het IPCC en het KNMI zeggen dat dat vooral het werk is van mensen maar dat is helemaal nog niet zo zeker denk ik.  Dat recordjaar 2016 is niet zozeer het gevolg van algemene opwarming , maar is grotendeels te danken aan het feit dat we de aflopen 2 jaren een hele sterke super El Niño hebben gehad. Dat is die reusachtige piek aan het einde. El Niño  is een natuurverschijnsel nabij de evenaar in de Grote Oceaan, waarbij het zeewater eens in de 5 a 7 jaar veel warmer wordt dan normaal. Volg de link om meer daarover te lezen. Dat warmer worden van een deel van de Grote Oceaan heeft verstrekkende gevolgen en heeft ook effect op de wereldtemperatuur. Die enorme piek aan het eind van de grafiek is afkomstig van die super El Niño. Aan de grafiek kun je zien dat we het hoogtepunt al gehad hebben.  Maar gemiddeld wordt 2016 daardoor waarschijnlijk wel het warmste jaar ooit gemeten.

enso-rss-1979-2017-isolated-en-mean

Bronnen: NOAA en RSS

Maar laten we eens verder kijken. In bovenstaande grafiek heb ik zowel de temperatuurveranderingen van El Niño gezet (=ENSO) alsook de globale temperatuur door satellieten gemeten (RSS in dit geval).  Omdat de meetsignalen veel ‘ruis’  bevatten heb ik een paar statistische trucjes toegepast om de pieken van beide meetreeksen er goed uit te laten komen.  Je kunt nu fraai zien dat El Niño en de temperatuur mooi correleren.  Als El Niño sterk piekt dan ligt die net vóór die van de temperatuur.  Dus eerst El Niño en daarna met vertraging de piek in de temperatuur, logisch.

Vanwege die statistische trucjes is de laatste piek van die super El Niño van 2015/2016 niet in de grafiek zichtbaar. Daarom heb ik de ‘kale’ gegevens vanaf 2013 in onderstaande grafiek gezet:

enso-rss-2013-2017

Mooi is te zien dat de piek in de temperatuur ongeveer 5 maanden achterloopt op die van de temperatuur van het zeewater in vak 3.4 van de Grote Oceaan. Maar nog leuker is om te zien wat de wereldtemperatuur de komende maanden gaat doen, namelijk verder dalen. En daarna zal er voorlopig geen recordjaar meer zijn. De temperatuur van het water in vak 3.4 van de Grote Oceaan is momenteel zo ver gezakt dat er sprake is van La Niña. Die extra lage temperaturen van het oceaanwater gaan zeker ook effect hebben op de luchttemperatuur de komende maanden. Omdat La Niña’s meestal niet zo sterk zijn als El Niño’s reageert de luchttemperatuur er ook minder hevig op.

Waarom toeteren zoveel organisaties de laatste tijd zo hard in het rond dat 2016 een record warm jaar wordt?  Waarschijnlijk omdat ze ‘gewone mensen’  willen doen geloven dat dat allemaal het gevolg is van een door de mens veroorzaakte opwarming . Maar ze vergeten er vaak bij te vertellen dat het grotendeels het gevolg is van die super El Niño, een natuurlijk verschijnsel. Veel media kraaien dat alarmistische verhaal dan weer in het rond, vaak uit onwetendheid en gemakzucht. En een deel van de organisaties heeft er direct baat bij om de mensen niet het hele verhaal te vertellen. Angst maakt kritische mensen namelijk mak als lammetjes.