El Niño topt

El Niño , of beter ENSO (El Niño Southern Oscillation) heeft het plafond geraakt en zal naar verwachting snel inzakken. Hier ziet u een mooie uitleg van dit verschijnsel:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) maakt al een tijdje voorspellingen over het verloop van El Niño. Dat dat lastig is bewijst het feit dat ze er in de afgelopen jaren regelmatig naast zaten. Maar dit jaar is het kassa: een super El Niño. De voorspelling van het verdere verloop van het verschijnsel in de vorm van een pluim zag er op 1 december als volgt uit:

nino ecmwf 12 2015

Bron:  ECMWF

Dat El Niño dit jaar een hele stevige is laat dit grafiekje zien. Het is de MEI Index, Multivariate ENSO Index,   van NOAA. De laatste zeer sterke El Niño was in 1997/1998, daarvoor waren er in 1982/1983, 1972/1973, 1888/1889 en 1877/1878 ook krachtige El Niño’s.

mei index 12 2015

Bron:   KNMI ClimateExplorer

De effecten van El Niño op het weer zijn het duidelijkst in de tropen en subtropen, maar ook in Europa zijn er effecten.

Scaife publiceerde over de effecten van El Niño op het weer in Europa. Hij vond tijdens de winter met name in het tweede deel van het seizoen koude omstandigheden in Noord-Europa en zachte lucht in Zuid-Europa. Diverse onderzoeken toonden aan dat de koppeling tussen El Niño en de weersomstandigheden in Europa verloopt via de stratosfeer (grofweg 10-50 km hoogte). De ‘normale’  zonale (Z-N) luchtcirculatie in de atmosfeer neemt af, waardoor onder andere de luchttemperaturen boven de noordpool minder laag zijn.

scaife1

Bron: ECMWF

nao index tm 2015

Bron:  wikipedia

Een ander factor die zeker een belangrijke rol speelt in het weer in West-Europa  is de NAO (Noord Atlantische Oscillatie). Dat is een oscillatie in het luchtdrukverschil tussen het hogedrukgebied boven de Azoren en het lagedrukgebied boven IJsland. Op de grafiek hierboven is te zien dat de NAO zich momenteel in de positieve fase bevindt, dat wil zeggen dat het luchtdrukverschil tussen het Azoren hoog en IJslands laag groter is dan normaal. Gevolg is een sterke aanvoer van relatief warme lucht in West-Europa vanaf het midden van de Atlantische Oceaan:

nao+

Bron:  Ossfoundation

Of de combinatie van beide verschijnselen de huidige warme decembermaand in West-Europa voldoende verklaart valt niet te zeggen. Daarvoor is het klimaat te complex en zijn er nog teveel onzekerheden.