Categoriearchief: wind

Klopt klopt dit wel wel?

 

Bron:  Volkskrant

Klik op het bericht om het te kunnen lezen.

Het is nogal in om aan factcheck te doen tegenwoordig.  Ikzelf doe dat al jaren, de Volkskrant doet dat sinds enige tijd ook. Vaak gaat dat prima, maar soms klopt de conclusie van ‘Klopt Dit Wel’ niet. Ik stuur dan een briefje naar de redactie maar dat helpt vaak niet.  Ik ben natuurlijk niet de enige die een briefje schrijft, en kritiek op de krant is vervelend.  Als het van belang is plaats ik het stukje maar hier.

In de Volkskrant van 6 mei gaat wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen na of Marianne Zwagerman gelijk had met haar visie op windsubsidie. Marianne vindt subsidie voor windmolens op plekken waar het weinig waait verspilling omdat er zonder subsidie geen windmolens gebouwd zouden worden. Dat lijkt me een waarheid als een koe, want waarom zou je anders subsidie geven? Als er voldoende marktwerking is plaatsen ondernemers die immers ook zonder subsidie. Lees verder

IJsberen

ijsbeer2                                Bron:    Bron: Pinterest

U kent bovenstaand plaatje wel. Het is al jarenlang de mascotte van mensen en organisaties die zich grote zorgen maken over de antropogene opwarming (sinds die opwarming niet meer zo opschiet heet het ‘klimaatverandering’, altijd raak 😉 ). De ijsbeer zou met uitsterven bedreigd worden doordat er steeds minder van zijn natuurlijke habitat zou overblijven vanwege het smelten van drijfijs.

Het beeld is ijzersterk, daarom wordt het graag ingezet. Net zoals filmpjes van gletsjers die afbreken in zee. Maar klopt het ook? Lees verder

Wat u gaat betalen voor die windparken, en nog veel meer

Dr. Fred Udo is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Als senior onderzoeker heeft hij gewerkt aan grote experimenten opgesteld bij de versnellers van CERN in Geneve. Verder is hij buitengewoon hoogleraar experimentele elementaire deeltjes fysica aan de Vrije Universiteit van Brussel. Geen domme gast dus.

De afgelopen jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met windenergie. Hij heeft er verstand van en kan rekenen. We staan aan de vooravond van de aanleg van enorme windparken, op zee en op het land. De windenergie binnen het energie-akkoord gaat ons minstens 53 miljard kosten zonder dat het milieu er veel mee opschiet. De kleinverbruiker (lees: u en ik) gaat de rekening betalen. Dat betekent 500 Euro per jaar boven op onze energierekening. En dat wordt in de toekomst alleen maar meer. De opbrengst aan energie van die enorme investering is zal niet meer dan 3% van het totale energieverbruik in Nederland zijn! Kees de Lange interviewde Fred Udo onlangs in Café Weltschmerz.

We zijn een lijdzaam volkje, mopperen graag maar komen zelden in actie. Maar als u wilt weten hoe u bij de neus genomen wordt en de komende jaren financieel gepakt, luister dan naar het interview.

Windenergie, de tulpenmanie van de 21e eeuw

pieterlukkes

Windenergie is inderdaad heel winstgevend. In dit land lopen heel wat mensen rond die er miljonair door zijn geworden. Subsidie-miljonairs wel te verstaan. Want als er geen subsidies zijn is er ook geen windenergie.”

Een uitspraak van emeritus hoogleraar Pieter Lukkes in een recent artikel van zijn hand. Sinds het schandaal rond de ex-directeur van ECN in Petten die zelf windmolens bezat en daar een leuke subsidiestuiver aan overhield weet denkend Nederland wel hoe de vlag er bij hangt. Dat die directeur tegelijkertijd de regering moest adviseren over windenergie maakt de kwestie nog erger.

Als je grond hebt met een agrarische bestemming  kun je een fantastisch arbeidsloos inkomen “verdienen”  door aan derden toestemming te verlenen voor de bouw van windmolens. Een jaarinkomen van € 50.000 per molen is haalbaar heb ik me laten vertellen. Vandaar dat veel boeren graag een paar windmolens op hun land hebben.

Begrijp me goed, ik ben een grote voorstander van duurzame energie.  Zelf heb ik al in de jaren ’90 zonnecollectoren op mijn dak laten leggen. Niet rendabel, ik hoopte quitte te spelen. Zonnepanelen om elektriciteit op te wekken worden steeds goedkoper en er komt een moment waarop die vorm van elektriciteitsopwekking kan concurreren met die van conventionele centrales denk ik. Dat gaat helaas niet op voor windenergie. Toch heeft de overheid zwaar ingezet op windenergie in het Energie Akkoord. Tot in lengte van jaren onrendabel zeggen veel deskundigen. En het levert geen reductie van CO2-uitstoot op.  Intussen begint de weerstand bij de gewone mensen steeds meer toe te nemen. Niet alleen bij plaatsing van molens op het land, maar in toenemende mate ook bij aanleg van molenparken op zee en in het IJsselmeer.

De quote aan het begin van dit bericht komt uit een schrijven van Pieter Lukkes. Dat schrijven, getiteld “Politieke windkastelen” vindt u hier. Het betreft de aanleg van een molenpark voor de kust van Friesland, en de rol van de provincie daarin.

Als u het naadje van de energiekous wilt weten over windenergie dan leest u het essay van Pieter Lukkes, getiteld “Het Energie Akkoord, feitelijk en maatschappelijk”. Zeer lezenswaardig.

pieterlukkes2

 

El Niño topt

El Niño , of beter ENSO (El Niño Southern Oscillation) heeft het plafond geraakt en zal naar verwachting snel inzakken. Hier ziet u een mooie uitleg van dit verschijnsel:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) maakt al een tijdje voorspellingen over het verloop van El Niño. Dat dat lastig is bewijst het feit dat ze er in de afgelopen jaren regelmatig naast zaten. Maar dit jaar is het kassa: een super El Niño. De voorspelling van het verdere verloop van het verschijnsel in de vorm van een pluim zag er op 1 december als volgt uit:

nino ecmwf 12 2015

Bron:  ECMWF

Lees verder

Hevige regenbuien

De soms hevige regenbuien van de afgelopen zomer waren voor menigeen aanleiding om het veranderende klimaat daarbij te betrekken. Nu  moet je daarbij natuurlijk oppassen, want die buien waren relatief kortstondig en zeer plaatselijk, zodat een relatie met een veranderend klimaat lastig te leggen is. Maar er is wel het een en ander over te zeggen. Ik beperk me hierbij tot Nederland, voor de wereld als geheel zijn nauwelijks betrouwbare gegevens voorhanden.

neerslag de bilt 1950 2014

Bron: Climate Explorer

In bovenstaande grafiek is de maandelijkse neerslag weergegeven in De Bilt vanaf 1950. Van een opvallende opwaartse trend lijkt op het eerste gezicht geen sprake. Door de veelheid aan gegevens is het echter moeilijk om daar zicht op te krijgen,  derhalve heb ik van de maandgemiddelden jaargemiddelden gemaakt en een trendlijn toegevoegd: Lees verder

Michael Persson en windenergie

Enkele dagen geleden reageerde wetenschapsjournalist Michael Persson op de artikelen van Martin Sommer in diezelfde krant. Hij houdt een pleidooi vóór grootschalige windparken in ons land, mijns inziens met valse argumenten. Omdat ik het niet kon laten heb ik een brief gestuurd naar de redactie van de Volkskrant die vandaag geplaatst is:

Michael Persson pleit in zijn artikel van de krant van 22 januari sterk vóór de plaatsing van vele windmolens op zee. Helaas deugt zijn uitgangspunt (en dat van de EU en onze regering) niet, namelijk dat de peperdure operatie nodig is om ‘klimaatverandering tegen te gaan’. Lees verder

Windmolens en betaalbaarheid

windmolen

Bron:  Tombonte.blogspot.nl

In mijn bericht van 8 juni j.l.  heb ik al het een en ander geschreven over windenergie. Vandaag plaatste de Volkskrant een ingezonden brief van mijn hand over windenergie. Die schreef ik naar aanleiding van het interview afgelopen zaterdag in diezelfde krant met Dirk Berkhout. Berkhout is de man die bij Schiermonnikoog het grootste offshore windmolenpark van ons land ontwikkelt. De wilde plannen van onze overheid om de komende jaren veel windmolens in zee te zetten worden deels gefinancierd door de aanname dat windenergie in de nabije toekomst 40% goedkoper gaat worden. Volgens Berkhout onjuist, het wordt alleen maar duurder. Zie onderstaande grafiek uit het interview: Lees verder

Windenergie in Nederland

Windmolens van het type dat hieronder staat afgebeeld hebben mijn hart gestolen. Met een minimum aan productiekosten en maximale inzet van gebruikte spullen is hier een molen gemaakt die wellicht geen hoog energetisch rendement heeft, maar zeker wel een uitstekend economisch rendement.

windmolen

Bron:  Tombonte.blogspot.nl

Dat kan niet gezegd worden van de moderne windmolens die op veel plaatsen in Nederland het landschap ontsieren. Op zee dan maar met die dingen? Dat blijkt ook al geen goed idee.

Lees verder