Michael Persson en windenergie

Enkele dagen geleden reageerde wetenschapsjournalist Michael Persson op de artikelen van Martin Sommer in diezelfde krant. Hij houdt een pleidooi vóór grootschalige windparken in ons land, mijns inziens met valse argumenten. Omdat ik het niet kon laten heb ik een brief gestuurd naar de redactie van de Volkskrant die vandaag geplaatst is:

Michael Persson pleit in zijn artikel van de krant van 22 januari sterk vóór de plaatsing van vele windmolens op zee. Helaas deugt zijn uitgangspunt (en dat van de EU en onze regering) niet, namelijk dat de peperdure operatie nodig is om ‘klimaatverandering tegen te gaan’. Natuurlijk kunnen mensen klimaatverandering niet tegengaan, daarvoor zijn de processen in atmosfeer en oceanen te complex en grootschalig. Persson doelt hier waarschijnlijk op het verband tussen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en het klimaat op aarde. Ook daarvoor geldt dat het verband tussen broeikasgassen en klimaat zo complex is dat geen mens kan voorspellen of een reductie van (de stijging van ) CO2-uitstoot  enig effect zal hebben. Laat staan dat we weten hóe dat dan zou uitpakken. Dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 2002 niet meer is gestegen terwijl het CO2-gehalte in de lucht in diezelfde periode met meer dan 8% is toegenomen duidt al op een ingewikkelder oorzaak-gevolgrelatie dan Persson ons wil doen geloven.  De groep ingenieurs die twijfels heeft over het grootschalige windplan ‘gepensioneerde hoogleraren en andere dwarsdenkers’ te noemen is mijns inziens een zwaktebod.

Je moet beknopt reageren anders wordt je brief zeker niet geplaatst. Mar er zijn nog meer argumenten waarom ik het oneens ben met het standpunt van Persson. Misschien iets voor een volgende bericht.