Categoriearchief: modellen

IJsberen

ijsbeer2                                Bron:    Bron: Pinterest

U kent bovenstaand plaatje wel. Het is al jarenlang de mascotte van mensen en organisaties die zich grote zorgen maken over de antropogene opwarming (sinds die opwarming niet meer zo opschiet heet het ‘klimaatverandering’, altijd raak 😉 ). De ijsbeer zou met uitsterven bedreigd worden doordat er steeds minder van zijn natuurlijke habitat zou overblijven vanwege het smelten van drijfijs.

Het beeld is ijzersterk, daarom wordt het graag ingezet. Net zoals filmpjes van gletsjers die afbreken in zee. Maar klopt het ook? Lees verder

Hevige buien: wel of geen klimaatverandering?

hln

Bron:  HLN

Klimatoloog Luc Debontridder van het KMI,  de Belgische pedant van ons KNMI, is er stellig over in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. De uitzonderlijke hoeveelheden neerslag en de bijhorende zware onweders van de afgelopen dagen zijn volgens Debontridder te wijten aan de “synoptische situatie”, of de positie van de luchtdrukgebieden boven ‘ons land’ :  “Sinds 27 mei zit België ingesloten tussen twee hogedrukgebieden, eentje in het noorden en eentje in het zuiden”, legt Debontridder uit. “Die situatie komt zelden voor en veroorzaakt een soort moerasklimaat: vochtig, weinig luchtdrukverschillen en dus weinig wind, waardoor storingen erg lang blijven hangen en de kans krijgen om volledig uit te regenen. Het gevolg zijn hevige stortbuien en grote neerslaghoeveelheden. Sinds 27 mei is er elke dag wel ergens in België wateroverlast geweest, alleen de kust bleef grotendeels gespaard”, meent de klimatoloog. Lees verder

Help, de dokter verzuipt! (met dank aan Toon Kortooms)

smeltBron:  Nature  (excuses voor het ontbreken van een ijsbeer, Antarctica he 😉 )

Als trouwe lezer van Climategate.nl op Facebook werd ik vandaag opmerkzaam gemaakt op een heuse klimaatconferentie die momenteel in Rotterdam plaatsvindt. Heu?  Jazeker.  De C40, waar 40 steden in de wereld bijeen zijn gekomen om een vuist te maken tegen klimaatverandering. Ja! Dat doet me denken aan de tijd dat steden zich konden uitroepen tot kernwapenvrije gemeente.

Nou wil het geval dat ik al heel erg lang het NOS-Journaal mijdt als de pest.  Het is geen nieuws, of voorgebakken nieuws.  Maar vandaag zette ik toevallig de tv aan terwijl het journaal bezig was, en ik viel met mijn kont in de boter: een bericht over verschrikkelijk afsmelten van ijs op Antarctica.  Er werd zelfs een meneer van het KNMI bij gehaald om te vertellen waar het over gaat! Nou , dan zal t wel waar zijn, toch?  Op de achtergrond deelnemers van de C40 conferentie die druk met elkaar in gesprek waren om de wereld te redden, denk ik.

Daar wilde ik wel het mijne van weten. Eerst de site van het KNMI opgezocht, waar het bericht prominent op stond.  Toen de site van Nature bezocht, waar ik dit bericht vond (volg link). Ik las:  ‘Sea levels could rise by more than 15 metres by 2500 if greenhouse-gas emissions continue to grow.’ Could…….

Daarna naar het artikel zelf van de hand van David Pollard,  palaeoklimatoloog aan de Pennsylvania State University en Rob DeConto, aardwetenschapper aan de University of Massachusetts. Wat hebben ze gemeten? Wat heb ik gemist?  Nu, ze hebben niets gemeten, maar een model gemaakt dat voorspelt wat er in de toekomst gaat gebeuren. En het worst case scenario van dat model voorspelt dat in het jaar 2500 de zeespiegel wel 15 gestegen kan zijn.  Kan zijn…..

Mooi werk, modellen bouwen ;-). En redactie van het NOS-Journaal: weer even de aandacht gevestigd op die C40 conferentie in Rotterdam! Anders was die geheel aan de aandacht ontsnapt.  En niet te vergeten: dank aan het KNMI dat nooit te beroerd is om mee te werken aan dit prachtige staaltje non informatie.

Ik blijf u regelmatig op de hoogte houden van (gemeten) zeespiegeldata.

 

Wat is de menselijke bijdrage aan Global Warming?

Weer een opzienbarende bijdrage van Jan Ruis in zijn speurtocht naar de feiten achter global warming. Neem even de tijd, want makkelijk is het niet. Maar de conclusies zijn bijzonder!

In het eerste artikel in deze serie werd multipele regressie toegepast van de mondiale oppervlaktetemperatuur van 1860-2014 op de AMO , ENSO en een antropogene forcering. De antropogene forcering werd verondersteld òf lineair te zijn òf logaritmisch. Het beste resultaat werd gevonden met een lineaire trend van 0,051°C/decade. De regressiecoëfficiënt voor de logaritmische forcering is 2,55*ln(CO2), waarin ln(CO2) de natuurlijke logaritme van de atmosferische CO2-concentratie. We noemen het eerste model, 0,051°C/decade, het lineaire model en het tweede model, 2,55*ln(CO2), het logaritmische model. De antropogene component vertegenwoordigt het totaal aan stralingsforceringen door broeikasgassen en aërosolen. Klimaatmodellen van het IPCC rekenen met logaritmische stralingsforcering. Voor de duidelijkheid zijn hier het lineaire en het logaritmische model grafisch naast elkaar gezet:

ajb15

ajb16
Guido van der Werf , die een artikel publiceerde over de resultaten van multipele regressie met 5 factoren, gebruikte een vertraging van 6 maanden voor de AMO en de ENSO. Daar zijn goede argumenten voor. Hieronder zijn de nieuwe resultaten, met vertraging van AMO en ENSO, voor de mondiale temperatuur met het lineaire model en daaronder met het logaritmische model: Lees verder

De temperatuur, het zeeijs op de Noordpool en de arctische amplificatie

In het bericht van 4 oktober 2015 werden aanwijzingen gevonden dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 veel geringer is dan in klimaatmodellen wordt gehanteerd. Het blijkt dat met name de AMO, de Atlantische Multidecadale Oscillatie, van grote invloed is op de wereldtemperatuur. Die schommelingen in de watertemperatuur van de Atlantische Oceaan hebben zelfs een grotere invloed op de mondiale temperatuur dan CO2, zo bleek uit de multipele regressie analyse in het bovenstaand bericht.

amo 1860 2014

 

Er zijn meer aanwijzingen dat de klimaatgevoeligheid erg gering moet zijn, en die komen uit het noordpoolgebied. Lees verder

Hoe zit dat met dat CO2 en opwarming?

Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 0,8 °C  gestegen. Dat is niet schokkend veel lijkt me. Maar vanaf het moment dat er een verband werd gelegd tussen die opwarming en de stijging van het atmosferisch CO2 zoals we dat sinds 1958 meten is het hek van de dam. ‘Klimaatverandering’ is hot, very hot. Tijd dus om eens ‘cool’  naar de cijfers te gaan kijken.

Momenteel wordt breed gedragen dat de recente opwarming van het aardse klimaat vooral het gevolg is van het stijgend CO2-gehalte van de atmosfeer. En dat is weer vooral het gevolg van menselijke activiteiten. Dat brede draagvlak voor deze hypothese is het gevolg van een statement van het IPCC:

ipcc en co2

Bron:  IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report, Summary for Policymakers

Hoe het IPCC er bij komt om te beweren dat de stijging van broeikasgassen vanwege menselijke activiteiten  “…. extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century”  blijft vooralsnog onduidelijk. Boze tongen beweren Lees verder

Temperatuur in de troposfeer deel 3

In de vorige bijdrage over de temperatuur in de troposfeer heb ik geschreven  dat waterdamp in de vrije atmosfeer (ruwweg midden en boven troposfeer) gereguleerd wordt door wolkvorming, en dat daarbij microfysische processen een rol spelen die nog nauwelijks begrepen worden.  Hier hebben we denk ik de crux te pakken van de onzekerheid over de energiebalans van de aarde.

waterdamp oceanen

Bron:  RSS

Bovenstaande grafiek is afkomstig van RSS, researchbedrijf dat satellietdata verwerkt. Het is de anomalie van totale waterdamp in de atmosfeer gemeten vanaf 1988. De lineaire trendlijn toont een toename van waterdamp vanaf 1988. Maar net zoals bij de globale temperatuur is er sprake van een sprong rond het super El Niñojaar 1998.

Interessant is de ruimtelijke spreiding van Lees verder

Temperatuur in de troposfeer deel 2

tts

Bron:  remss.com

In het bericht van 22 augustus j.l. liet ik zien dat de temperatuur in het midden van de troposfeer de afgelopen decennia veel minder hard toegenomen is dan in het onderste deel van de troposfeer. Ook ontbreekt de zogenaamde tropische hotspot. Dat strookt niet met de gangbare theorie over opwarming door een versterkt broeikaseffect. In bovenstaande figuur is te zien dat nog wat hoger, op med. 10 km hoogte, er van opwarming helemaal geen sprake meer is. Vandaag wat meer hierover.

Er zijn 3 mechanismen waarop het aardoppervlak zijn warmte kwijtraakt: convectie, verdamping en straling. In de onderstaande figuur is dat inzichtelijk gemaakt. Lees verder

De temperatuur van de onderste troposfeer sinds 1979

uah 1978 juli 2015 anomalie lt

Bron:  UAH

Bovenstaande figuur laat de temperatuuranomalie zien van Lower Troposphere, dus de onderste  luchtlaag van de dampkring. Gemeten door satellieten sinds december 1978. De maanddata komen van UAH, de University of Alabama Huntsville.

De grafiek toont geen geleidelijke temperatuurstijging, maar een snelle switch in 1998, toen er sprake was van een super El Niño. Zo ontstaan 2 temperatuurplateaus: een van 1979 tot 1998 en een van 1998 tot augustus 2015. Het temperatuurverschil tussen beide plateaus is 0,244 °C. Zoals te zien vertoont het recente plateau nog geen aanstalten om naar een andere niveau te bewegen. Gaat dat ooit gebeuren? Natuurlijk, we moeten ons pas zorgen gaan maken als het klimaat niet meer verandert. Gaat de temperatuur dan omhoog of omlaag? Dat weten we niet. Alle klimaatmodellen voorspellen een stijging, omdat ze alle gebaseerd zijn op de aanname dat een stijging van het atmosferisch CO2 tot een temperatuurstijging MOET leiden. Maar het klimaat is een uiterst ingewikkeld systeem, dus helemaal zeker is dat niet. Overigens, geen enkel model had het vlak blijven van de temperatuur  sinds de laatste super El Niño voorspeld, zo lastig is dat voorspellen dus blijkbaar.

Hittegolven in Nederland: meer en warmer?

Volgens een team van onderzoekers , waaronder wetenschappers van het KNMI, is in Europa door klimaatverandering de kans op een hittegolf vergeleken met het begin van de vorige eeuw sterk vergroot. Bovendien zou er een sterke opwaartse trend zichtbaar zijn in de maximum temperatuur tijdens een hittegolf. Klinkt aannemelijk, vooral omdat we momenteel behoorlijk zitten te puffen. Lees het onderstaande artikel van de site van het KNMI dd. vrijdag 3 juli 2015 over dit onderzoek:

knmi hittegolf

Bron: KNMI

Op het kaartje hieronder is Lees verder