De temperatuur van de onderste troposfeer sinds 1979

uah 1978 juli 2015 anomalie lt

Bron:  UAH

Bovenstaande figuur laat de temperatuuranomalie zien van Lower Troposphere, dus de onderste  luchtlaag van de dampkring. Gemeten door satellieten sinds december 1978. De maanddata komen van UAH, de University of Alabama Huntsville.

De grafiek toont geen geleidelijke temperatuurstijging, maar een snelle switch in 1998, toen er sprake was van een super El Niño. Zo ontstaan 2 temperatuurplateaus: een van 1979 tot 1998 en een van 1998 tot augustus 2015. Het temperatuurverschil tussen beide plateaus is 0,244 °C. Zoals te zien vertoont het recente plateau nog geen aanstalten om naar een andere niveau te bewegen. Gaat dat ooit gebeuren? Natuurlijk, we moeten ons pas zorgen gaan maken als het klimaat niet meer verandert. Gaat de temperatuur dan omhoog of omlaag? Dat weten we niet. Alle klimaatmodellen voorspellen een stijging, omdat ze alle gebaseerd zijn op de aanname dat een stijging van het atmosferisch CO2 tot een temperatuurstijging MOET leiden. Maar het klimaat is een uiterst ingewikkeld systeem, dus helemaal zeker is dat niet. Overigens, geen enkel model had het vlak blijven van de temperatuur  sinds de laatste super El Niño voorspeld, zo lastig is dat voorspellen dus blijkbaar.