Temperatuur in de troposfeer

Met de temperatuur in de troposfeer is wat raars aan de hand. Volgens de gangbare theorie moet een stijgend CO2-gehalte de temperatuur in de troposfeer verhogen. CO2 hindert de uitgaande  langgolvige straling, zodat de aarde minder goed kan afkoelen en wat warmer wordt. Die opwarming van het aardoppervlak is de afgelopen eeuw ongeveer 0,8 °C geweest, gemiddeld over de wereld.

Het is niet helemaal duidelijk op welk conto die 0,8 °C opwarming geschreven kan worden. Het IPCC gaat er van uit dat dat grotendeels het gevolg is van de toename van het CO2 in de atmosfeer als gevolg van menselijk handelen. Dat er (ook) een natuurlijke component meespeelt is zeker. Immers, ook vóór de grootschalige emissies van CO2 schommelde de temperatuur op aarde. Ondanks de stelligheid waarmee het IPCC haar standpunt verdedigt, is niet zeker hoe groot de  natuurlijke component is en hoe groot de menselijke.

msu 1

Bron:  http://images.remss.com/

Hierboven ziet u de gang van de temperatuur in de onderste laag van de troposfeer, LTL.  De data zijn gebaseerd op satellietmetingen sinds december 1978. De gangbare broeikastheorie voorspelt een stijging van de temperatuur in de troposfeer als het CO2-gehalte toeneemt. Niet alleen in de onderste lagen van de troposfeer, maar ook in de hogere delen. In de tropen zou dan zelfs een hot spot moeten ontstaan in de hogere delen van de troposfeer. Daar blijkt echter geen sprake van, niet van die hot spot en de opwarming van de lucht wat hoger in de troposfeer gaat veel minder hard dan aan het aardoppervlak. Wat dat laatste betreft, kijk maar naar onderstaande grafiek:

5

Bron:  http://images.remss.com/

Hoe kan dat?  En heeft dit misschien wat te maken met de ‘temperatuur hiatus’  die al anderhalf decennium duurt? De volgende keer zal ik wat dieper ingaan op dit fenomeen.