Categoriearchief: ipcc

De temperatuur, het zeeijs op de Noordpool en de arctische amplificatie

In het bericht van 4 oktober 2015 werden aanwijzingen gevonden dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 veel geringer is dan in klimaatmodellen wordt gehanteerd. Het blijkt dat met name de AMO, de Atlantische Multidecadale Oscillatie, van grote invloed is op de wereldtemperatuur. Die schommelingen in de watertemperatuur van de Atlantische Oceaan hebben zelfs een grotere invloed op de mondiale temperatuur dan CO2, zo bleek uit de multipele regressie analyse in het bovenstaand bericht.

amo 1860 2014

 

Er zijn meer aanwijzingen dat de klimaatgevoeligheid erg gering moet zijn, en die komen uit het noordpoolgebied. Lees verder

Hoe zit dat met dat CO2 en opwarming?

Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 0,8 °C  gestegen. Dat is niet schokkend veel lijkt me. Maar vanaf het moment dat er een verband werd gelegd tussen die opwarming en de stijging van het atmosferisch CO2 zoals we dat sinds 1958 meten is het hek van de dam. ‘Klimaatverandering’ is hot, very hot. Tijd dus om eens ‘cool’  naar de cijfers te gaan kijken.

Momenteel wordt breed gedragen dat de recente opwarming van het aardse klimaat vooral het gevolg is van het stijgend CO2-gehalte van de atmosfeer. En dat is weer vooral het gevolg van menselijke activiteiten. Dat brede draagvlak voor deze hypothese is het gevolg van een statement van het IPCC:

ipcc en co2

Bron:  IPCC, Climate Change 2014 Synthesis Report, Summary for Policymakers

Hoe het IPCC er bij komt om te beweren dat de stijging van broeikasgassen vanwege menselijke activiteiten  “…. extremely likely to have been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century”  blijft vooralsnog onduidelijk. Boze tongen beweren Lees verder

There’s something rotten in modern science

De VK interviewde afgelopen weekeinde methodologe Michele Nuijten:

“Het merendeel van de onderzoeken in de psychologie houdt bij herhaling geen stand. Het probleem stond deze week volop in de schijnwerper, nadat een groot herhaalproject van honderd psychologische studies had geleerd dat 60 tot 70 procent bij herhaling met andere proefpersonen en door andere onderzoekers een wezenlijk andere uitkomst oplevert. Een griezelig en inktzwart resultaat, want het kan betekenen dat het meeste onderzoek is gebaseerd op drijfzand. Laat dat eens op u inwerken – het mééste onderzoek. Gebaseerd op toeval en ruis.

En, laat dat duidelijk zijn, de psychologen zijn Lees verder

De CO2-uitspraak van de Haagse rechter

ijsbeer1

Tja, dat krijg je er nu van als je als overheid de apocalyptische rapporten van het IPCC omarmt als zijnde het (vrijwel) onomstotelijke bewijs dat de aarde flink zal opwarmen door de stijging van het atmosferisch CO2. Om van andere rampspoed die ons boven het hoofd hangt nog maar te zwijgen.

Je kunt wel het een en ander op de voorspellingen van het IPCC afdingen: Lees verder

John Christy en Roy Spencer: al 25 jaar klimaatkritisch

john roy

Op de foto Roy Spencer (links)  en John Christy, onderzoekers aan de University of Alabama Huntsville. Luis in de pels van wetenschappers, politici en NGO’s die ‘eten’ van de apocalyptische voorspellingen over een wereldklimaat dat aan de kook raakt. Nuchtere wetenschappers die zich niet gek laten maken door andere weenschappers die vooral heilig geloven in computermodellen. Roy en John meten, via satellieten. En verbinden aan die metingen conclusies.

Ze stonden 25 jaar geleden aan de wieg van wat nu breed aanvaard wordt als de beste manier om er achter te komen wat er gebeurt met de temperatuur aan het aardoppervlak. Hieronder ziet u de huidige stand van zaken: de bovenste lijn toont de voorspelling van de gemiddelde temperatuur op aarde met behulp van 102 klimaatmodellen die door het IPCC  gebruikt worden om voorspellingen te doen. De onderste twee lijnen zijn gebaseerd op metingen met weerballonnen en met satellieten. Kijk goed. En denk aan deze grafiek als u zeer binnenkort weer iemand een boude uitspraak hoort doen over het klimaat.

4 2015 model versus meting UAH

Omstreden voorzitter van IPCC dreigt opgevolgd te worden door omstreden actievoerder

yperse

 

Bron : Wikipedia

Een aantal wetenschappers doet een poging om te voorkomen dat prof. Jean-Pascal van Ypersele de nieuwe voorzitter van het IPCC wordt. Van Ypersele is een meer een actievoerder dan een wetenschapper vinden ze. Wat dat betreft zou hij de ideale opvolger zijn van de huidige voorzitter, de Indiër Rajendra Pachauri. Die was van huis uit econoom. Van Ypersele is klimatoloog, maar zijn integriteit als onafhankelijk wetenschapper (eigenlijk een pleonasme) wordt sterk in twijfel getrokken. Hij heeft in het verleden al meermalen laten blijken dat hij kritiek op de huidige broeikastheorie en het beleid dat daarop geënt is niet duldt.

Dit is de kern van de brief: Lees verder